Keisarin pojat ja tyttäret

Alkaa
Alkaa kello
12.00
Paikka

Päätalo, luentosali A1, Kalevantie 4

FM Sanna Joskan väitöstilaisuus

Augusti filii et filiae : The Role of Antonine Offspring in Negotiations of Roman Imperial and Local Power (Keisarin pojat ja tyttäret: Antoninusten keisariperheen jälkeläisten rooli neuvottelussa Rooman keisarillisesta ja paikallisesta vallasta)

Väitöskirja kuuluu historian alaan.

Vastaväittäjänä on professori Tim Parkin (Melbournen yliopisto, Australia). Kustoksena toimii dosentti Katariina Mustakallio.

Väitöstilaisuuden kieli on englanti.

Keisariperheen jälkeläiset osana vallan kuvastoa Rooman valtakunnassa

Yhteiskuntien valtarakenteet näyttäytyvät perinteisessä historiankirjoituksessa usein miesten hallitsemina ja yksinkertaistettuina hallitsijan ja alamaisen suhteeksi. Valtarakenteet ovat kuitenkin paljon monisyisempiä yhteiskunnallisia ilmiöitä, kun niitä katsotaan eri näkökulmista ja otetaan huomioon vallan sivujuonteet. Yhteiskunnallisen vallan käyttöön, määrittelyyn ja esittämiseen osallistuvat vallanpitäjien lisäksi myös alamaiset. Tässä tutkimuksessa näkökulmana valtaan ja sen määrittelyyn ovat lapset ja jälkeläisten merkitys.
    
Väitöskirja käsittelee valtasuhteiden ja sosiaalisen aseman määrittelyä ja rakentamista Rooman valtakunnassa. Tutkin, kuinka valtaa ja asemaa määriteltiin keisariperheen jälkeläisistä tehtyjen kuvausten kautta. Tutkimuskysymystä tarkastellaan kahdelta tasolta: kuinka Rooman keisari rakensi ja oikeutti valtaansa, ja kuinka keisarin alamaiset kaikkialla valtakunnassa määrittelivät omaa valtaansa sekä asemaansa suhteessa keisarikunnan valtarakenteisin. Tutkimukseni keskittyy 100-lukuun ja käsittelee vuosina 138-192 jKr. Roomaa hallinneen Antoninusten keisariperheen lapsia. Lähdeaineisto koostuu numismaattisista, kirjallisista ja monumentaalisista lähteistä. Väitöstutkimukseni osoittaa, että lasten kuvauksia käyttämällä voitiin tehokkaasti ilmaista ja määritellä valtaa niin keisarin kuin paikallisyhteisön tasolla.

Väitöstutkimukseni lasten roolista yhteiskunnallisen vallan välineinä osallistuu keskusteluun lapsuuden, lasten ja jälkeläisten merkityksestä yhteiskunnassa. Lasten käyttö osana vallan määrittelyä tuo myös perhesuhteet, eri ikäkaudet ja sukupuolen osaksi vallan kuvastoa, jossa niillä ei perinteisesti nähdä olevan roolia. Tutkimukseni on myös ensimmäinen, jossa analysoidaan kattavasti keisariperheen jälkeläisten roolia osana paitsi keisarin, myös tämän alamaisten vallan ja aseman rakentamista. Tutkimus avaa näkökulmia keskusvallan ja paikallisyhteisön välisiin ja sisäisiin valtarakenteisiin ja tekee näkyväksi niiden monenlaisen kuvaston.  

                                          ******

Joskan väitöskirja ilmestyy omakustanteena, Tampere 2017. Väitöskirjan tilausosoite: sanna.joska@uta.fi, 0405323874