Hyvän elämän edellytykset hoivakodissa

Alkaa
Alkaa kello
16.00
Päättyy
Päättyy kello
17.30
Paikka

Linna -rakennus Väinö Linna -salissa (Kalevantie 5)

Järjestäjä(t)

Yhteiskuntatieteiden tiedekunta (SOC) / Gerontologia

Avoin luentosarja vanhuuden ja ikääntymisen tutkimuksesta

Jari Pirhonen, Vilhelmiina Lehto ja Katariina Tuominen: Hyvän elämän edellytykset hoivakodissa

Hyvä elämä kuuluu kaikille, myös hoivakodissa asuville. Luennolla tutkijatohtori Jari Pirhonen ja väitöskirjatutkijat Vilhelmiina Lehto sekä Katariina Tuominen pohtivat hyvän elämän edellytyksiä hoivakodissa. Minkälainen merkitys erilaisilla puhetavoilla voi olla hyvän hoivan toteutumiselle, ja
miten hyvä hoiva yhteisesti käsitetään? Entä miten toimintakykyä määritellään ja minkälaisia vaikutuksia erilaisilla toimintakykykäsityksillä voi olla? Mitkä asiat voivat johtaa yksinäisyyden kokemiseen palvelutalossa, vaikka muita ihmisiä on koko ajan ympärillä? Olisiko mahdollista parantaa
palvelukeskusten kodinomaisuutta ja viihtyisyyttä kiinnittämällä huomiota sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen?

***

Tänä keväänä on mahdollisuus tulla kuuntelemaan ja keskustelemaan vanhenemistutkimuksen viimeisimmistä tuloksista sekä siitä minkälaista ikääntymisen ja vanhuuden tutkimusta Tampereen yliopistolla tehdään.

Luentosarjassa eri tieteenalojen tutkijat tarkastelevat tieteen ja oman tutkimuksensa näkökulmasta ikääntymiseen ja vanhuuteen liittyviä yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä vanhoja ihmisiä henkilökohtaisestikin koskettavia asioita. Luennot ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

Luentosarja käynnistyy keskiviikkona 21.3.2018 gerontologian professori Marja Jylhän ja tutkijatohtori Linda Enrothin luennolla pitkäikäisyydestä ja sen tutkimisesta. 

Muita luentosarjassa käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi vanhojen ihmisten perhesuhteet, asumisen ja hoivan uudet suunnat, sosiaali- ja terveyspalvelujen muutokset sekä monet muut ajankohtaiset teemat.

Luennot pidetään keskiviikkoisin 21.3.2018 – 25.4.2018 klo 16 - 17.30. Tampereen yliopiston Linna -rakennuksen Väinö Linna -salissa (Kalevantie 5).  Poikkeuksena 18.4.18 luento, joka pidetään Tampereen yliopiston Päätalolla (Kalevantie 4) luentosalissa D10b.


Luennoille osallistuminen on maksutonta.

Luentosarjan ohjelma:

  • 21.3. Marja Jylhä ja Linda Enroth: Pitkän iän ilot ja huolet– Tervaskannot 90+ -tutkimus
  • 28.3 Jari Pirhonen, Vilhelmiina Lehto ja Katariina Tuominen: Hyvän elämän edellytykset hoivakodissa
  • 4.4 Outi Jolanki ja Jenni Kuoppa: Asuinympäristö ja hyvinvointi
  • 11.4 Liina-Kaisa Tynkkynen ja Marjaana Jones: Vanhat ihmiset sote-muutoksen pyörteissä
  • 18.4 Jutta Pulkki ja Mari Aaltonen: Palvelut ja hoiva – mitä kuuluu Tamperelaisille (huom. poikkeuksellisesti Päätalo ls D10b, Kalevantie 4)
  • 25.4 Kirsi Lumme-Sandt ja Johanna Surakka: Monta sukupolvea samassa perheessä – Iloa ja apua

 

Lisätietoja

Väitöskirjatutkija
Vilhelmiina Lehto
Vilhelmiina.Lehto@uta.fi