Yliopistoyhteisö kanteli johtosäännöstä oikeusasiamiehelle

Julkaistu 7.3.2018 - 14:30

Kantelun mukaan siirtymäkauden hallituksen hyväksymä johtosääntö on perustuslain ja yliopistolain vastainen

Tampereen yliopistoyhteisöä edustavat järjestöt ovat tehneet oikeusasiamiehelle kantelun, jossa ne pyytävät selvittämään Tampereen korkeakoulusäätiön siirtymäkauden hallituksen menettelyn lainmukaisuuden. Kantelu koskee hallituksen 10. helmikuuta 2018 hyväksymän johtosäännön lainmukaisuutta.

Kantelijoiden käsityksen mukaan siirtymäkauden hallitus on menetellyt
lainvastaisesti hyväksyessään korkeakoulusäätiön johtosääntöön useita säännöksiä, jotka eivät ole yliopistolain ja perustuslain mukaisia.

Kantelussa nimetään kolme lainvastaista kohtaa johtosäännöstä. Ensimmäinen niistä on kappale, jonka perusteella konsistorin puheenjohtajana toimii hallituksen nimittämä provosti. Toisen lainvastaisen kohdan mukaan konsistori voi nimittää hallituksen ainoastaan nimityskomitean esityksestä. Kolmas lainvastainen kohta liittyy johtosäännön siirtymäsäännösten määräykseen hallituksen jäsenten toimikauden pituudesta.

Kantelu perustuu asiantuntijalausuntoihin, joita yliopistoyhteisö on pyytänyt Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapurolta ja Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpäältä.

Kantelun ovat allekirjoittaneet Professoriliiton Tampereen yliopiston osasto, Tampereen yliopiston tieteentekijät, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen yliopiston henkilökuntayhdistys ja Tampereen yliopiston opetusalan yhdistys.

Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle