Yhdessä laulamisesta etsitään apua Parkinson-potilaiden ääniongelmiin

Julkaistu 28.8.2018 - 12:40

Tampereen yliopistossa on alkanut ainutlaatuinen tutkimus, jossa selvitetään, helpottaako laulaminen Parkinsonin tautia sairastavien oireita. Parkinsonin tauti muuttaa ihmisen äänen hiljaiseksi ja monotoniseksi ja artikulaation epätarkaksi. Nämä muutokset heikentävät potilaan sosiaalista elämää ja elämänlaatua.

Laulullisia keinoja hyödyntävä ryhmä kokoontuu kahdeksan kertaa syksyn aikana. Eri puolilta Suomea koottua ryhmää ohjaa kuoronjohtaja Kaisa Tienvieri, joka valmistelee opinnäytetyötään Tampereen ammattikorkeakoulun musiikkipedagogikoulutuksessa.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko yhdessä laulamisesta mahdollista kehittää puheterapian rinnalle tai tueksi uusi kuntoutusmuoto, joka olisi sekä taloudellinen että helpommin saatavilla kuin puheterapia.

Laulaessa käytetään samoja lihaksia kuin puhuessa, mutta tehokkaammin ja monipuolisemmin. Lisäksi laulamisessa on mahdollista hyödyntää laulun herättämää tunnelatausta ja energiaa, jotka sellaisenaan voivat vahvistaa potilaiden puhe-elinten toimintaa. Parkinson-potilaiden lihaksisto on sinällään terve, mutta häiriö liittyy lihastoiminnan säätelyyn.

Tutkimuksessa arvioidaan myös, voidaanko kuntoutuksen vaikuttavuutta parantaa kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla. Tarkoituksena on lisäksi kehittää ja ottaa testikäyttöön aktiivisuusrannekkeen tapainen sovellus, joka antaisi palautetta puheäänen voimakkuudesta ja potilaan kommunikaatioaktiivisuudesta.

- Jos tutkimus osoittaa, että laulaminen vahvistaa äänenvoimakkuutta ja lisää puheen prosodisia piirteitä eli intonaatiota, painotusta ja rytmiä tai parantaa äänenlaatua, voidaan laulamiseen liittyvää tutkimusta jatkaa ja mahdollisesti vaikuttaa Parkinsonin taudin hoitosuositukseen, kertoo logopedian yliopisto-opettaja, tutkija Nelly Penttilä Tampereen yliopistosta.

Hankkeessa halutaan syventää käsitystä siitä, miten kulttuuri luo hyvinvointia ja elämänlaatua.

- Kun puhutaan kulttuurin hyvinvointivaikutuksista, kysymys ei ole siitä, että kulttuuri tuodaan ylhäältäpäin arkeen, vaan tärkeää on ottaa huomioon ihmisten toimintamahdollisuudet, elämänhistoria, toiveet ja arki, jossa ihmiset elävät. Luovaa toimintaa voidaan yhdistää monin tavoin arkeen ja se on lopulta merkityksellisintä elämänlaadun parantamisessa, sanoo musiikintutkimuksen professori Tarja Rautiainen-Keskustalo Tampereen yliopistosta.

Kolmivuotiseen tutkimukseen osallistuu logopedian, psykologian, musiikintutkimuksen, musiikin koulutuksen, signaalikäsittelyn ja vuorovaikutteisen teknologian tutkijoita ja ammattilaisia Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Tampereen ammattikorkeakoulusta.

Ensimmäisen tutkimusjakson tuloksista kerrotaan jo keväällä 2019.

Lisätietoja:
Musiikintutkimuksen professori Tarja Rautiainen-Keskustalo, 040 190 9809, tarja.rautiainen@uta.fi
Logopedian yliopistonlehtori Leena Rantala, 050 318 6193, leena.m.rantala@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 28.8.2018