Vauvan tarkkaavaisuuden tutkimus laajeni Malawissa

Julkaistu 15.11.2018 - 13:06

Tampereen yliopiston Lasten terveyden tutkimuskeskuksen tutkijat selvittivät yhdessä Uppsalan ja Malawin yliopiston tutkijoiden kanssa näönvaraisen tarkkaavaisuuden varhaiskehitystä Malawissa. Yli 300 lapsen tutkimuksessa osoitettiin, että 7 kuukauden ikäiset malawilaislapset oppivat ennakoimaan visuaalisia tapahtumia ja suuntaavat tarkkaavaisuuden kasvoihin samalla tavalla kuin länsimaissa kasvavat vastaavassa iässä olevat lapset.

Kun tutkimuksen tuloksia verrattiin aiemmin Suomesta saatuihin vastaaviin tuloksiin, havaittiin, että tarkkaavaisuussiirtymien viiveet ja kasvofiksaatioiden kestot erosivat malawilais- ja suomalaislapsilla.

Malawilais- ja suomalaislasten kasvuympäristöt poikkeavat toisistaan monella tavalla. Malawissa lapset altistuvat elämän varhaisvaiheissa Suomea useammin monille riskitekijöille, kuten ennenaikaiselle syntymälle, aliravitsemukselle, infektioille sekä psykososiaaliselle stressille. Lapsen ja aikuisen kasvokkainen vuorovaikutus ja uusien teknologioiden käyttö on vähäisempää Malawissa kuin Suomessa ja muissa länsimaissa.

On mahdollista, että osa Malawin ja Suomen välisistä eroista heijastelee lasten sopeutumista erilaisiin kasvuympäristöihin. Malawilaisten keskinäinen vaihtelu tarkkaavaisuuden säätelyssä ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa ollut yhteydessä lapsen ennenaikaiseen syntymään tai psykososiaalisiin riskitekijöihin.

Tutkimuksen seuraavissa vaiheissa selvitetään, ennustavatko varhaiskehityksessä havaitut yksilölliset erot Malawissa lasten myöhempää kognitiivista ja sosiaalista kehitystä. Näiden yhteyksien todentaminen vaatii pitkiä seurantatutkimuksia.

Lasten tarkkaavaisuuden tutkimuksessa käytettiin Tampereen yliopiston Infant Cognition -tutkimusryhmässä jo vuosien ajan kehitettyä silmänliikkeiden rekisteröintiin perustuvaa automatisoitua menetelmää (https://research.uta.fi/icl). Tähän saakka vastaavaa menetelmää on sekä Tampereella että muissa alan tutkimusryhmissä käytetty lähinnä länsimaisiin populaatioihin. Lasten varhaiskehityksen kattavan mallintamisen kannalta on tärkeää, että tutkimuksia pystytään laajentamaan eri populaatioihin ja erilaisissa ympäristöissä kasvaviin lapsiin.

Tutkimustulokset julkaistiin Developmental Science -lehdessä.

Pyykkö, J. Forssman, L., Maleta, K., Ashorn P., Ashorn, U., & Leppänen, J.M. (2018). Early development of visual attention in infants in rural Malawi. Developmental Science. https://doi.org/10.1111/desc.12761

https://research.uta.fi/tacc-gh/mitrack/

Lisätietoja:
Väitöskirjatutkija Juha Pyykkö, juha.pyykko@uta.fi
Tutkimusjohtaja Jukka Leppänen, 040 190 1361, jukka.leppanen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 15.11.2018