Vanhan ihmisen muistiongelmia voidaan testata sairaalassa helposti

Julkaistu 20.3.2018 - 12:28

Vanhojen, sairaalahoitoon joutuneiden ihmisten muistiongelmia tai sekavuustilaan viittaavia tarkkaavaisuuden häiriöitä voidaan havaita yksinkertaisilla testeillä, havaittiin Tampereen yliopiston tutkimuksessa.

Sairaalassa ei usein huomata vanhan ihmisen muistiongelmia tai tarkkaavaisuuden häiriöitä. Ne kuitenkin haittaavat toimintakykyä ja hidastavat toipumista muista sairauksista.

Tutkimuksessa todettiin, että muistiin ja alkavaan sekavuustilaan liittyviä häiriöitä voidaan havaita nopeilla ja helppokäyttöisillä testeillä, kuten kuuden kohdan muistiseulalla tai pyytämällä potilasta luettelemaan kuukaudet takaperin.

Tutkimus tehtiin Tampereen yliopistosairaalassa (Tays) ja siinä oli mukana 151 potilasta, jotka olivat täyttäneet 70 vuotta. Heistä joka kolmannella osoittautui olevan joko muistitoimintojen häiriö tai tarkkaavaisuuden häiriö, jota ei ollut sairaalassa aiemmin havaittu.

Tarkkaavaisuuden häiriö havaittiin 30 potilaalla eli 20 prosentilla tutkimukseen osallistuneista, mutta alle puolella oli siihen viittaavia mainintoja sairauskertomuksessaan.

- Käyttämämme testit soveltuvat nopeutensa ja helppokäyttöisyytensä ansiosta dementian ja deliriumin seulontaan kiireisessä sairaalaympäristössä, sanoo geriatrian ma. professori Esa Jämsen Tampereen yliopistosta.

- Testejä pitäisi käyttää rutiininomaisesti, koska muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöt jäävät muuten herkästi toteamatta, kuten tutkimuskin osoittaa. Sama pätee myös moniin muihin geriatrisiin ongelmiin: vain selvimmät tapaukset näkyvät päälle päin.

- Yleisiä geriatrisia ongelmia pitäisi pystyä seulomaan helposti, jotta potilaan hoito voidaan suunnitella tarkoituksenmukaisesti. Lähdimme testaamaan eri työkaluja, ja nämä osoittautuivat toimiviksi.

Seuraavaksi tutkijaryhmä selvittää, kuinka hauraat ja haavoittuvat, geriatrin arviota tarvitsevat vanhat ihmiset voitaisiin tunnistaa jo heti hoitojakson alkaessa.

- Tavoitteemme on saada erilaiset seulontamenetelmät osaksi tavanomaista hoitoa, Jämsen kertoo.

Tampereen yliopistosairaalaan perustettiin muutamia vuosia sitten geriatrian yksikkö, jotta iäkkäiden potilaiden erityistarpeisiin voitaisiin vastata paremmin. Tays on tässä edelläkävijä - vastaavaa toimintaa ei ole muissa yliopistosairaaloissa ja keskussairaaloistakin vain harvoissa.

Geriatrian yksikön ansiosta vanhojen ihmisten muistiongelmiin, sekavuuteen ja vajaaravitsemukseen on pystytty puuttumaan aiempaa paremmin.

- Geriatria ylipäänsä on muuttumassa aiempaa akuutimmaksi ja sairaalapainotteisemmaksi erikoisalaksi. Se on kasvattanut suosiotaan nuorten lääkäreiden keskuudessa ja on Tampereella jo viidenneksi suosituin erikoisala erikoistuvien lääkäreiden määrällä mitattuna, Jämsen kertoo ja arvelee, että hänen edeltäjällään, geriatrian professori Jaakko Valvanteella on ollut kehitykseen suuri vaikutus.

Kangas T, Hämäläinen R, Valvanne J, Jämsen E. Muistin ja tarkkaavaisuuden häiriöiden seulonta sairaalassa on aiheellista. Suomen Lääkärilehti 11/2018.

Lisätietoja:
Geriatrian professori ma., ylilääkäri Esa Jämsen, 050 318 6274, esa.jamsen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 20.3.2018