Valon puute altistaa likinäköisyydelle

Julkaistu 29.5.2018 - 11:22
Terho Lehtimäki/ Kuva: Teemu Launis
Tutkimustulokset antavat tukea sille havainnolle, että valon määrä ja erityisesti sen puute altistavat likinäköisyydelle, sanoo professori Terho Lehtimäki.

Silmän taittovirheet ja likinäköisyys lisääntyvät ympäri maailmaa

Teksti: Jaakko Kinnunen
Kuva: Teemu Launis

Silmän taittovirheitä ja likinäköisyyden geneettistä pohjaa selvittäneessä tutkimuksessa on löydetty 161 uutta geenimuutosta, jotka vaikuttavat silmän taittovirheisiin ja likinäköisyyteen. Kyseessä on laajin likinäön geneettinen kartoitus, joka selittää lähes kahdeksan prosenttia likinäön riskistä ja tarkentaa huomattavasti aikaisemmin julkaistuja tuloksia.

Tutkimus julkaistiin Nature Genetics -lehdessä. Meta-analyysissa oli mukana 160 000 ihmistä ja 39 erillistä tutkimusta ympäri maailmaa. Tampereen yliopistosta tutkimuksessa oli mukana professori Terho Lehtimäki.

– Erityisesti silmän pohjassa olevasta verkkokalvosta eli retinasta ja sen toimintaa ohjaavista geeneistä löytyi useita geenien luentaan vaikuttavia geenimuutoksia, jotka vaikuttavat likinäköisyyden syntyyn, Lehtimäki kertoo.

Aiemmin on tunnistettu 37 geeniä, jotka vaikuttavat likinäköisyyden kehittymiseen. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tieto noista 37 geenistä todettiin pitävän paikkansa. Tutkimuksessa huomattiin myös vahva korrelaatio eurooppalaisten ja aasialaisten populaatioiden välillä.

Vähäinen valon määrä
voi aiheuttaa likinäköisyyttä

Likinäköisyys kasvaa nopeasti ympäri maailmaa. Itä-Aasian suurissa kaupungeissa, kuten Soulissa ja Singaporessa, jopa 95 prosenttia 20-vuotiaista on likinäköisiä. Yhdysvalloissa ja läntisessä Euroopassa likinäköisyys koskettaa joka toista nuorta aikuista.

Likinäköisyys johtuu sekä geneettisistä että ympäristötekijöistä. Ympäristötekijöistä tunnetuimmat ovat vähäinen ulkona vietetty aika, korkea koulutustaso ja lähityöskentely.

Tutkimuksessa havaittiin, että valolla on keskeinen rooli likinäköisyyden kehittymisessä.

– On mielenkiintoista, että kaikki verkkokalvon toiminnasta ja kasvusta vastaavat solut, joita on noin 10 erilaista, ovat mukana likinäköisyyden kehityksessä. Erityisesti solut jotka vastaavat valon havaitsemisesta ja prosessoinnista. Tulokset antavat tukea sille havainnolle, että valon määrä ja erityisesti sen puute altistavat likinäköisyydelle, Lehtimäki sanoo.

Vaikea likinäköisyys
voi johtaa sokeutumiseen

Mitä enemmän myopian kehittymiseen vaikuttavia riskigeenimuutoksia ihmisellä on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä hänelle kehittyy likinäköisyys.

– Ylimmässä desiilissä olevilla ihmisillä, joille on siis kasaantunut paljon likinäköön vaikuttavia riskigeenimuutoksia, on noin 40-kertainen riski verrattuna alimpaan desiiliin, Lehtimäki sanoo.

Likinäköisyys on vaikea, kun se on -6 diopteria tai enemmän. Vaikea likinäköisyys aiheuttaa joka kolmannelle henkilölle vaikeita näköhäiriöitä tai jopa sokeutumisen.

Genome-wide association meta-analysis highlights light-induced signaling as a driver for refractive error