Uusi tutkimus mallintaa tukien vaikutusta matkailuun

Julkaistu 12.4.2018 - 10:00

Tutkimus mallintaa matkustajamerenkulkuun kohdistuvaa valtiontukea vastaavan tulon vaikutuksia matkailuliiketoiminnalle

Jos työ- ja vapaa-ajan matkailuun maa-alueella kohdistuisi vastaava tulo kuin matkustajamerenkulkuun on laskennallisesti kohdennettavissa valtiontukena, välitön ja kerrannainen tulovaikutus olisi 370 - 420 miljoonaa euroa vuosittain ja vastaavasti työllisyysvaikutus olisi 2400 - 2750 henkilötyövuotta.

Arviot on esitetty Tampereen yliopiston tutkimuksessa, jossa vaikutukset on laskettu alueellisen matkailun numeerisen vaikutusarviomallin (ALMAnum) avulla. Malli perustuu lähtökohdiltaan taloustieteessä yleisesti käytettyihin panos-tuotostaulukoihin ja kerroinanalyysiin.

Tällaista valtiontukien määrää vastaavan tulon vaikutuksia matkailuliiketoiminnassa ei ole aiemmin mallitettu ja arvioitu.

Valtiontukea vastaavien tulojen lähtökohtatietojen arvioinnissa on hyödynnetty samaan hankekokonaisuuteen kuuluvaa, Tampereen yliopistossa aiemmin tehtyä selvitystä merenkulun henkilöstökuljetuksiin laskennallisesti kohdistettavasta tuesta (Lehto, Karppinen, Oulasvirta ja Saarijärvi, 2017). Käsillä olevan ja aiemman selvityksen tilasi Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry.

Tutkimuksen tekijä, taloustieteen yliopisto-opettaja Ari Karppinen korostaa, että kyseessä on ensisijaisesti alueelliseen matkailumalliin perustuva mallipohjainen numeerinen arvio, eikä maalla tai merellä tapahtuvan matkailun mahdollinen kokonaisvaltiontukivaikutusarvio.

Valtiontuet ovat olleet viimeaikaisen poliittisen keskustelun aiheena. Merenkulun pysyvät valtiontuet Euroopan unionin sisämarkkinoilla perustuvat komission hyväksymään poikkeusmenettelyyn; matkustajamerenkulun laskennallista tukea ei ole käytännössä voitu erottaa lastikuljetusten tuista, eikä sitä voida ilman vastaavaa poikkeusmenettelyä maksaa matkailulle yleisesti.

Tutkimuksessa ei pyritä tarkastelemaan merenkulun tukien tarpeellisuutta, tukijärjestelmän tehokkuutta tai maalla ja merellä tapahtuvan matkailun keskinäistä riippuvuutta, vaan nimenomaan mallittamaan merenkulun henkilöliikenteeseen laskennallisesti kohdistuvaa valtiontukea vastaavan tulon numeerisia tulo- ja työllisyysvaikutuksia.

Ari Karppinen: Matkustajamerenkulun valtiontukimäärä vastaavan tulon laskennalliset tulo- ja työllisyysarviot matkailuliiketoiminnalle – panos-tuotostarkastelu
https://tampub.uta.fi/handle/10024/103204
 

Lisätietoja:
Taloustieteen yliopisto-opettaja Ari Karppinen, 050 318 7605, ari.karppinen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 12.4.2018