Uusi Afasia-kirja kertoo, että aivojen vaurioitumisen jälkeisestä kielihäiriöstä voi toipua

Julkaistu 14.9.2017 - 12:06

Kirjan julkistamistilaisuus ja paneelikeskustelu torstaina 21.9. klo 15 – 18
Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosalissa D10b, Kalevantie 4
(pääovelta portaita alas ja oikealle)

Afasiaksi kutsutaan aikuisiällä syntyneitä kielellisiä häiriöitä, jotka voivat ilmetä niin puheessa ja sen ymmärtämisessä kuin lukemisessa ja kirjoittamisessakin. Yleisimmin afasiaa aiheuttavat aivoverenkiertohäiriöt, mutta kielelliset ongelmat vaikeuttavat usein myös esimerkiksi muistisairaiden vanhusten elämää.

Aivovaurioita pidettiin pitkään lopullisina, mutta aivotutkimuksen kehittyneet menetelmät ovat viime vuosikymmeninä muuttaneet käsityksiä. Aivojen vaurioitumisen jälkeen kielihäiriöstä voi toipua. Kielellisiä taitoja voidaan elvyttää, sillä vaurion jälkeen aivojen hermoverkostot muotoutuvat uudelleen. Afaattisten ihmisten kuntoutuspalvelut eivät kuitenkaan ole perusterveydenhoidossa tasa-arvoisesti kaikkien saatavilla.

Afasia: Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus -kirja esittelee afasian syntymekanismeja, kielihäiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Kirjoittajina on logopedian alan tutkijoiden lisäksi aivo- ja muistintutkimuksen, neurologian ja kielitieteen asiantuntijoita sekä asiakastyötä tekeviä puheterapeutteja.

Tilaisuudessa ovat paikalla kirjan toimittajista logopedian professori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka Tampereen yliopistosta ja Helsingin yliopiston logopedian professori emerita Anu Klippi.  Paneelikeskusteluun osallistuu muita alan asiantuntijoita Tampereelta ja Pirkanmaalta.

Ohjelma
Avaus: Professori Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka
Kirjan esittely: professori emerita Anu Klippi
Paneelikeskustelu Ajatuksia afasiasta ja afasiakuntoutuksesta – erityisesti Pirkanmaalla
Keskustelijat:
puheterapeutti Saara Tolvanen, Tampereen kaupunki
neurologi Mika Koskinen, Tampereen yliopistollinen sairaala
kuntoutusohjaaja Riitta Pulkkinen, Tampereen yliopistollinen sairaala
kokemusasiantuntija Matti Pelttari, Pirkanmaan AVH-yhdistys
puheterapeutti Paula Kyllönen, Aivoliitto.
Myös yleisö voi osallistua keskusteluun.

Anu Klippi, Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, Matti Lehtihalmes & Pirkko Rautakoski (toim.)
Afasia. Aikuisiän kielihäiriöiden aivoperusta ja kuntoutus,  Gaudeamus 2017

Lisätietoja:
Professori, puheterapeutti Anna-Maija Korpijaakko-Huuhka, 044 989 6265,
anna-maija.korpijaakko-huuhka@uta.fi
Professori emerita, puheterapeutti Anu Klippi, 050 436 1366,
anu.klippi@helsinki.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 14.9.2017