Uskottavasti kestävä yliopisto

Julkaistu 28.6.2018 - 14:50

Kestävä kehitys / kuva: Jenni Toivonen

Globaali kestävän kehityksen toiminta edellyttää Tampereen uudelta yliopistolta strategiaa ja organisoitumista

Teksti: Milla Pyyny
Kuvat: Jenni Toivonen

Saana Raatikainen / kuva: Jenni Toivonen
Ympäristökoordinaattori Saana Raatikaisen mielestä uusi yliopisto tarvitsee systematiikkaa kestävän kehityksen edistämiseen.

Tampereen korkeakoulujen yhdistyminen lisää vastuuta kestävästä kehityksestä.

Tampereen yliopiston viimeinen kestävän kehityksen raportti julkaistiin tänä keväänä. Muutoksia edellisvuoteen ei juurikaan ollut, sillä voimavaroja on mennyt uuden korkeakouluyhteisön rakentamiseen.

Uuden yliopiston kestävän kehityksen suunnittelu on saatu aluille haasteista huolimatta. Töitä kestävän yliopiston eteen on tehty, mutta vielä on paljon tehtävää.

Työryhmät kaikissa kolmessa korkeakoulussa laativat yhdessä kestävän kehityksen kartoituksen syksyllä 2016. Tampereen yliopiston ympäristökoordinaattori Saana Raatikainen oli mukana tekemässä esitystä.

– Harmillisesti hanke vedettiin jäihin samana päivänä, kun kartoitus piti esitellä silloiselle Tampere3-johdolle, Raatikainen kertoo.

Viime vuoden marraskuussa uuden yliopiston kestävän kehityksen edistämiseen tartuttiin uudelleen, kun kolmen korkeakoulun kesken järjestettiin kestävän kehityksen työpaja.

YK:n tavoiteohjelma (Agenda2030) astui voimaan vuonna 2016, ja se ottaa huomioon ympäristön, ihmiset ja talouden tasavertaisesti. Työryhmät peilasivat yliopiston tavoitteita YK:n 17:ään tavoitteeseen. Tampereen korkeakouluista löytyi tutkimusta kaikkiin ohjelmassa esiintyneisiin tavoitteisiin.

Työpajassa nousivat esiin myös työhyvinvointi ja sosiaalinen kestävyys. Lisäksi työryhmät miettivät omien korkeakoulujensa heikkouksia ja vahvuuksia sekä maailmanlaajuista vastuuta.

– Mikäli yliopisto haluaa olla kestävässä kehityksessä globaalisti uskottava toimija, on se osoitettava sen ydintoiminnassa. Kyse on tiedon lisäksi asenteista, Raatikainen sanoo.

 

Uudella yliopistolla
on oltava strategia  
         

Tampereen uusi yliopisto tarvitsee yhteisen kestävän kehityksen strategian. Raatikaisen mukaan strategian tulisi huomioida kestävä kehitys opetuksessa ja tutkimuksessa. Tärkeää on tunnistaa jo olemassa oleva tutkimus, joka edistää kestävyyttä ja vastuullisuutta. Lisäksi strategian tulisi sisältää tiloja ja kiinteistöjä koskeva ympäristöohjelma.

Korkeakouluille on olemassa valmiita työkaluja raportointijärjestelmistä ympäristöohjelmiin. Kansainvälisiin järjestelmiin on luotu valmiita kestävän kehityksen indikaattoreita yliopiston toiminnasta ja opetuksesta.

– Uusi yliopisto tarvitsee tällaista systematiikkaa, jota se on kaivannut, Raatikainen sanoo.

Strategian lisäksi uuden yliopiston on sitouduttava vastuulliseen toimintaan. Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus on suomalainen innovaatio, joka on saanut paljon positiivista huomiota maailmanlaajuisesti.

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) on antanut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen muutama vuosi sitten. Raatikaisen mukaan Tampereen uuden yliopiston olisi tärkeä seurata Tamkin esimerkkiä.

Myös sitoutuminen eettisiin valintoihin ja hankintoihin on yliopistolle tärkeää. Tampereen yliopisto sai ensimmäisenä korkeakouluna Suomessa Reilun kaupan korkeakoulun arvonimen vuonna 2009.

– Arvonimen saaminen edellyttää sitoumusta osalta tiedekuntia ja ainejärjestöjä, Raatikainen selventää.

Vaikka Tampereen yliopisto on kolmesta korkeakoulusta ainut arvonimen saanut, ovat kaikki korkeakoulujen ravintolat lähteneet mukaan reilun kaupan toimintaan. Ensi syksynä reilun kaupan toivotaan näkyvän korkeakoulujen ravintoloissa ja tapahtumissa.

 

Lisää aurinkovoimaa
kampuksille

Energiantuotanto on konkreettinen kestävän kehityksen mittari, jota yliopisto seuraa jatkuvasti. Oma energiantuotanto on huomioitu kaikkien kolmen korkeakoulun uusituissa sähkösopimuksissa. Sopimukset mahdollistavat oman sähköntuotannon.

Jokainen Tampereen korkeakoulu on jo ennestään sitoutunut omaan energiantuotantoon. Arvo-rakennus Kaupin kampuksella, Kampusareena TTY:llä ja L-talo Tamkissa hyödyntävät kaikki aurinkovoimaa. Tampereen yliopiston kestävän kehityksen raportin mukaan Arvo tuottaa yhden prosentin koko rakennuksen sähkönkulutuksesta.

Suomen yliopistokiinteistöt Oy (SYK) on tehnyt Tampereen yliopiston keskustakampukselle uusiutuvan energian potentiaaliselvityksen. SYK:n mukaan keskustakampus Atalpassa olisi potentiaalia aurinkovoimalaan. Kartoituksen mukaan myös Pinni B olisi sopiva aurinkopaneelien käyttöön.

– Keskustakampuksen läheisyyteen nousee tulevaisuudessa monitoimiareena. Se voi kenties estää aurinkovoimalan rakentamisen Pinni B -rakennuksen katolle, Raatikainen pohtii.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus