Uraseurannoilla kerätään tietoa valmistuneiden työllistymisestä ja työelämän osaamistarpeista

Julkaistu 3.10.2018 - 09:56

Yliopistot seuraavat valmistuneiden työllistymistä ja työurien alkuvaiheita tekemällä vuosittain valtakunnallista uraseurantaa. Uraseurantakyselyt lähetetään maistereille viisi vuotta ja tohtoreille kolme vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

Syksyn 2018 uraseurannat käynnistyvät lokakuussa ja niiden kohderyhmänä ovat vuonna 2013 ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneet sekä vuonna 2015 tohtorin tutkinnon suorittaneet.

Valmistuneita tullaan lähestymään loppusyksyn aikana joko tekstiviestillä tai kirjeitse. Oman yliopistonsa alumnirekisteriin yhteystietonsa jättäneitä voidaan lisäksi lähestyä sähköpostitse. Kyselyyn voi vastata verkossa tai paperilomakkeella.

Monipuolista tietoa
työurista ja osaamisesta

Uraseurannalla kerätään tietoa valmistumisen jälkeisen työuran ensimmäisistä vuosista. Valmistuneita pyydetään arvioimaan tyytyväisyyttä tutkintoonsa ja tähänastiseen työuraansa sekä kuvaamaan työllistymiseensä vaikuttaneita tekijöitä.

Kyselyllä kartoitetaan työelämässä tarvittavaa osaamista ja valmistuneiden arvioita siitä, missä määrin yliopistokoulutus on kehittänyt näitä taitoja. Lisäksi vastaajat voivat antaa opiskelijoille vinkkejä työelämässä tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta.    

- Valmistuneilta saatava tieto työelämästä ja palaute yliopistokoulutuksesta on todella arvokasta koulutuksen kehittämisessä. Jokainen vastaus on tärkeä, jotta saamme mahdollisimman kattavan kuvan valmistuneiden urapoluista, sanoo Eric Carver, yliopistojen uraseurantakyselyistä vastaavan yliopistojen työelämä- ja urapalveluiden Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän puheenjohtaja.

Tulokset kaikkien
hyödynnettävissä

Yliopistojen uraseurantojen tulokset ovat julkisesti saatavilla Vipunen-tietopalvelusta, josta löytyvät jo vuoden 2017 tulokset. Tampereen yliopiston aiempia tuloksia löytyy lisäksi Opiskelijan oppaan Työelämä-osiosta.  Nyt käynnistyvän kyselyn tulokset julkaistaan keväällä 2019. Uraseurannan tuloksiin on myös mahdollista tutustua kyselyillä saatua tietoa visualisoivassa Töissä.fi-verkkopalvelussa. Töissä.fi-palvelulla on vuosittain yli 130 000 käyttäjää.

Uraseurannoista saatavaa tietoa voidaan hyödyntää opetuksessa ja ohjauksessa niin korkeakouluissa kuin toisella asteellakin. Uraseurantakyselyillä tuotetaan systemaattista tietoa yliopistokoulutuksen kehittämiseen ja päätöksentekoon. Kyselyt toteutetaan yliopistojen valtakunnallisen Aarresaari-verkoston yhteistyönä.


Lisätietoa yliopistojen valtakunnallisista uraseurannoista:
Eric Carver, Asiantuntija, Helsingin yliopisto
Aarresaari-verkoston uraseurantaryhmän puheenjohtaja
eric.carver@helsinki.fi, +358 50 5935019

Lisätietoa uraseurannoista Tampereen yliopistossa:
Sari Haataja, Hankepäällikkö, Työelämäpalvelut
sari.haataja@uta.fi, +358 50 4210254