Työterveyshuollon pitkäaikainen runsas käyttö liittyy erityisesti tule-sairauksiin

Julkaistu 29.11.2018 - 15:48

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita pitkäaikaisesti paljon käyttävät potilaat kärsivät erityisesti tuki- ja liikuntaelimistön sairauksista. Myös masennus ja mielenterveyden häiriöt liittyvät palveluiden jatkuvaan runsaaseen käyttöön. Naisilla palveluiden pitkäaikainen runsas käyttö on yleisempää kuin miehillä. Viidennes suurkuluttajista jatkoi palveluiden runsasta käyttöä kolmena peräkkäisenä vuotena.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, jossa käsiteltiin Pihlajalinna Työterveyden potilaskertomusaineistoa vuosilta 2014–2016. Tutkimuksessa työterveyshuollon palveluiden suurkuluttajiksi määriteltiin 10 prosenttia palveluita eniten käyttäneistä potilaista.

Pysyviksi suurkuluttajiksi määriteltiin potilaat, jotka olivat tämän eniten palveluita käyttäneen kymmenyksen joukossa kaikkina kolmena tutkimusvuonna. Pysyviä suurkuluttajia oli näinä vuosina 0,9 prosenttia lähes 67 000 potilaan tutkimusjoukosta. Pysyviksi suurkuluttajiksi määritellyt potilaat käyttivät palveluita keskimäärin 13 kertaa vuoden aikana ja heille kirjattiin yhteensä liki 24 000 käyntiä tutkimusvuosien aikana.

Terveyspalveluiden suurkuluttajuus on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä ilmiö, koska pieni joukko potilaita käyttää huomattavan osan resursseista. Työikäisistä potilaista aiempaa tutkimustietoa on vähän.

Tutkimustulosten perusteella työterveyshuollossa tulisi tunnistaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista kärsivät potilaat.  Lisäksi pitäisi arvioida kuntoutuksen ja seurannan tarve, koska nämä sairaudet aiheuttavat paljon toistuvia käyntejä ja myös merkittävän osan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä.

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit.

Julkaisu
Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Mervi Viljamaa, Markku Sumanen, Jukka Uitti. Comparing occasional and persistent frequent attenders in occupational health primary care - a longitudinal study. BMC Public Health 2018. DOI: https://doi.org/10.1186/s12889-018-6217-8

Lisätiedot
www.uta.fi/ttavain
Tutkija Tiia Reho, 050 451 2123, tiia.reho@uta.fi, tiia.reho@pihlajalinna.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 29.11.2018