Työpaikalla oppimisen tutkimushanke palkittiin

Julkaistu 11.4.2018 - 14:52
Petri Nokelainen
Professori Petri Nokelainen iloitsee palkinnosta, joka on samalla tunnustus vuonna 2007 alkaneelle ammatillisen osaamisen tutkimuslinjalle.

 

Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry myönsi tunnustuspalkinnon NeMo-hankkeille, joissa tutkitaan oppisopimuskoulutukseen ja ammatillisen koulutuksen liittyvää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Hankkeet ovat Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteisiä.

NeMo-hanke (2014–2017) ja vuoteen 2019 jatkuva NeMo2-jatkohanke tuottavat tutkimustietoa muun muassa oppisopimusopiskelijoiden itsesäätelyvalmiuksista, työpaikoista oppimisympäristöinä sekä työnantajien kokemista hyödyistä ja haasteista oppisopimuskoulutuksessa.

NeMo2 tarkastelee erityisesti oppilaitosten ja työpaikkojen välistä yhteistyötä ja ammatillisten opettajien osaamista, työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja oppimisprosessien pedagogista kehittämistä sekä opiskelijoiden työelämävalmiuksiin liittyviä itsesäätelytaitoja. Tutkimuksessa haastatellaan oppisopimusopiskelijoita, heidän työpaikkakouluttajiaan, työtovereitaan sekä ammatillisia opettajiaan.

– Aihe on erittäin ajankohtainen. Tutkimustulosten tarpeellisuus vahvistuu edelleen ammatillisen koulutuksen reformin myötä, jolloin työpaikoilla tapahtuvan oppimisen merkitys korostuu. Hankkeella on sekä tieteellistä että käytännöllistä merkitystä. Tiedeyhteisön näkökulmasta tutkimuksen on toteuttanut korkeatasoinen tutkimusryhmä ja tutkimuksen tuloksia on raportoitu kansallisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa ja konferensseissa, OTTU ry perustelee valintaa.

Tutkimuksesta vastaavat yhteistyössä Tampereen teknillisen yliopiston tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratorio ja Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta.

– On hienoa, että Ammatillisen koulutuksen tutkimusseura OTTU ry palkitsi pitkäjänteisen, vuonna 2007 alkunsa saaneen ja eri ympäristöissä tapahtuvaa ammatillisen osaamisen kehittymistä tarkastelevan tutkimuslinjamme. Palkinto on ensisijaisesti tunnustus erittäin hienosti toimivalle tutkimusryhmälle ja erinomaisesti sujuneelle yhteistyölle eri sidosryhmien kanssa, hankkeiden johtajana toiminut tekniikan pedagogiikan professori Petri Nokelainen TTY:ltä sanoo.

Tunnustuspalkinto jaettiin Helsingissä OTTU ry:n vuosiseminaarissa Haaga-Heliassa 22.3.2018.  

Lisätiedot:
professori Petri Nokelainen, petri.nokelainen(at)tut.fi, 040 557 4994
tutkija Heta Rintala, heta.rintala(at)tut.fi, 050 301 6195