Tutkimus löysi työterveyden sairaanhoitoa käyttävien kärkivaivat

Julkaistu 4.6.2018 - 09:40

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsas käyttö liittyy tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja mielenterveyden häiriöihin

Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden runsas käyttö liittyy tuki- ja liikuntaelimistön sairauksiin sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöihin. Työterveyshuollon sairaanhoidon palveluita käyttävät paljon erityisesti naiset, teollisuudessa tai sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä suurissa ja keskisuurissa yrityksissä työskentelevät. Ikä ei vaikuta merkittävästi suurkuluttajuuteen.

Tulokset ilmenevät tutkimuksesta, joka perustuu Pihlajalinna Työterveyden potilaskertomusaineistoon vuodelta 2015. Tutkimuksessa työterveyshuollon sairaanhoidon palveluiden suurkuluttajiksi määriteltiin 10 % palveluita eniten käyttäneistä potilaista. Tällöin suurkulutus tarkoitti vähintään kahdeksaa käyntikertaa työterveyshuollossa vuoden aikana. Tutkimuksessa oli yhteensä 31 960 potilasta, joista 3617 täytti suurkuluttajan määritelmän. 10 % potilaista vastasi 36 prosentista käyntejä tutkimusvuonna.

Terveyspalveluiden suurkuluttajuus on kansainvälisesti ja kansallisesti merkittävä ilmiö, koska on todettu, että 10 % palveluita eniten käyttävistä tekee jopa 40 % käynneistä perusterveydenhuollossa. Tutkimuksessa työterveyshuollon sairaanhoidossa korostuivat tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet sekä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt enemmän kuin aiemmissa, perusterveydenhuoltoa koskeneissa tutkimuksissa. Tämä on merkittävää, koska nämä sairausryhmät aiheuttavat valtaosan sairauspoissaoloista ja työkyvyttömyydestä. Jatkossa tulee selvittää, miten palveluiden runsas käyttö on yhteydessä sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyteen.

Tampereen yliopiston, Pihlajalinnan ja Työterveys Wellamon yhteishanke Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi on osa Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa ja STM:n koordinoimaa hanketta Työterveyshuollon vaikuttavuus ja sen indikaattorit.

Julkaisu
Tiia Reho, Salla Atkins, Nina Talola, Mervi Viljamaa, Markku Sumanen, Jukka Uitti. Frequent attenders in occupational health primary care:  A cross-sectional study. Scandinavian Journal of Public Health.
https://doi.org/10.1177/1403494818777436

Lisätiedot
www.uta.fi/ttavain
Hankeasiantuntija Tiia Reho, 050 451 2123, tiia.reho@pihlajalinna.fi / tiia.reho@uta.fi
Projektipäällikkö Tiina Jarvala, 050 318 7787, tiina.jarvala@uta.fi
Professori Jukka Uitti, 050 318 7359, jukka.uitti@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 4.6.2018