TUP avoin kirja: Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja

Julkaistu 12.12.2016 - 11:19

Sote-palvelut markkinoillaJulkisten palvelujen järjestämisen ja tuottamisen tavat ovat olleet melkoisessa turbulenssissa viime aikoina. Tulevaisuuden maakunta- ja sote-uudistus jatkaa muutoksen aikaa ja voimistaa aikaisemmin alkanutta kehitystä ottamalla asiakkaat, yksityiset toimijat ja markkinat mukaan palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen.

Pasi-Heikki Ranniston ja Piia Tienhaaran toimittama teos Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja käsittelee ajankohtaista teemaa. Tampere University Pressin kustantama kirja on avoimesti luettavissa Tampereen yliopiston TamPub-julkaisuarkistossa TUP OA Books -kokoelmassa. Kirja tullaan julkaisemaan myös kansainvälisessä OApen library -portaalissa.

Sote-palvelut markkinoilla -teos kokoaa yhteen ALIS-hankkeen keskeiset havainnot ja johtopäätökset. Markkinoiden luominen ja huoltaminen (ALIS) -hankkeen tavoitteena oli laajentaa ymmärrystä sosiaali- ja terveysmarkkinoiden toiminnasta sekä markkinoilla toimivien motiiveista, tarpeista ja toimintalogiikoista. Nyt jos koskaan on tarvetta tiedolle, joka käsittelee julkishallinnon roolia, toimintaa ja suhdetta markkinoihin yleisesti sekä palvelujen järjestämisen ja hankinnan tapoja, eli suhdetta yrityksiin ja asiakkaisiin erityisesti.

Kirja jakaantuu neljään osakokonaisuuteen, jotka koostuvat itsenäisistä tieteellisistä artikkeleista. Ensimmäinen osa käsittelee kuntia sote-markkinoiden toimijoina ja hahmottelee uuden elinvoimakunnan toimintamallia. Toinen osa avaa osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden teemoja osana palvelujen kehittämistä. Kolmannessa osassa tarkastellaan hankintoja ja erityisesti tulosperusteista hankintaa, joka on verraten uusi palvelujen hankintatapa. Neljäs osa haastaa lukijaa markkinoiden laajempaan tarkasteluun astetta filosofisemmin ja liberalistisemmin. Kokonaisuudessaan teos tarjoaa monipuolisen näkymän sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä -markkinoihin.

ALIS-hanke toteutettiin vuosina 2013–2016 ja se rahoitettiin Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmasta. Hankkeen kohdekaupunkeina olivat Jyväskylä, Tampere ja Turku.

Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja ristiriitoja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0320-4

Lisätietoja:
Tutkimusjohtaja, dosentti Pasi-Heikki Rannisto, pasi-heikki.rannisto@uta.fi
Tutkija Piia Tienhaara, piia.tienhaara@uta.fi

Lisätietoja Tampere University Pressin avoimesta julkaisemisesta:
Kati Mäki, Tampere University Press, Kati.Maki@uta.fi , p. 040 190 4267
Tampere University Press