Tietoarkiston Aineistopalkinto Kulutus ja elämäntapa Suomessa -tutkimusryhmälle

Julkaistu 19.9.2018 - 10:04

Tietoarkiston mediatiedote 18.9.2018

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto on myöntänyt vuoden 2018 Aineistopalkinnon Kulutus ja elämäntapa Suomessa -aineistosarjan keränneelle tutkimusryhmälle.

Aineistosarja mahdollistaa suomalaisten kulutukseen ja elämäntapaan liittyvien asenteiden, arvomaailman ja poliittisen suuntautumisen muutoksen seurannan vuosituhannen vaihteesta lähtien. Tutkimuksissa näkyy siirtyminen kohti jälkimoderneja arvoja: terveyden, turvallisuuden ja työn merkitys on vähentynyt samalla kun elämänlaatua ja itsensä toteuttamista arvostetaan entistä enemmän.

Suomi-aineistoja on kerätty viiden vuoden välein vuosina 1999 - 2014 pääosin Turun yliopiston ja Turun kauppakorkeakoulun taloussosiologian ja sosiologian oppiaineiden yhteistyönä.

- Postikysely on edelleen tärkein yksittäinen tiedonkeruumenetelmä yhteiskuntatieteissä, kun halutaan tavoittaa koko väestö. Erilaisten nettipalveluiden kautta kerättävän aineiston laatu on usein hieman kyseenalaista, Turun yliopiston taloussosiologian professori Pekka Räsänen arvioi kiitospuheessaan.

Professori Räsänen vastaanotti palkinnon tutkimusryhmän puolesta. Hänen lisäkseen tutkimusryhmässä ovat toimineet Jani Erola, Terhi-Anna Wilska, Aki Koivula ja Outi Sarpila.

Kulutus ja elämäntapa Suomessa -sarjan seuraava tutkimus tehdään ensi vuonna. Vuoden 2014 tutkimusraportissa tutkijat toteavat, että tiedonkeruuseen liittyvistä haasteista huolimatta laadukkaaseen väestötason otantaan perustuvia kyselyaineistoja on perusteltua kerätä.

Professori Räsänen esitteli lukuja eri tutkimuskyselyjen toteuttamisesta. Viime vuosina vastausprosentti on laskenut jopa alle 50:n. Tutkijat miettivät myös keinoja korjata vastausjakauman epätasaisuutta. Alle 45-vuotiaat miehet ovat yleensä aliedustettuina vastaajissa, kun taas vanhempi ikäluokka, 55 - 74-vuotiaat, on yliedustettuna.

- Näihin ongelmiin yritämme hakea ratkaisua parantamalla kyselyjen houkuttelevuutta ja ottamalla uusia vastausmenetelmiä käyttöön, kertoi professori Räsänen. Hän kiitti myös Tietoarkistoa hyvästä yhteistyöstä.

- Tietoarkiston työllä on suuri merkitys aineistojen jakamisessa jatkokäyttöön, Räsänen totesi.

Koko tähän mennessä kerätty Kulutus ja elämäntapa Suomessa -sarja on tallennettu Tampereen yliopiston yhteydessä toimivaan Tietoarkistoon. Neljän kyselytutkimuksen aineistonhallinta ja muuttujatason dokumentointi on tehty kattavasti ja johdonmukaisesti. Suomi-aineistot ovat olleet tutkijoiden ja opiskelijoiden ahkerassa käytössä ja niiden pohjalta on kirjoitettu yli sata tieteellistä artikkelia.

Tietoarkiston Aineistopalkinto myönnetään huomionosoituksena henkilölle, tutkimusryhmälle tai organisaatiolle, joka on osoittanut esimerkillistä aineistonhallintaa aineiston koko elinkaaren ajan.

Palkittuun aineistoon pääsee tutustumaan palveluportaali Ailassa: https://services.fsd.uta.fi

Lisätietoja:
Tiedottaja Eija Savolainen, 050 437 7416, eija.savolainen@uta.fi
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto /FSD, www.fsd.uta.fi