Tampereen yliopistoon seitsemän kulttuurin ja yhteiskunnan akatemiahanketta

Julkaistu 5.6.2018 - 15:47

Tampereen yliopisto saa seitsemän uutta kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen akatemiahanketta.

Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta myönsi rahoitusta 53 akatemiahankkeelle, joista osa on organisaatioiden yhdessä muodostamia konsortioita.

Akatemiahankkeissa hakijat saavat rahoitusta tutkimusryhmän palkkaamiseen, tutkimuskuluihin sekä kansalliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön. Rahoitus on nelivuotinen.

Rahoitetut akatemiahankkeet Tampereen yliopistossa:

Pia Bäcklund: Sopimuspohjaisten toimintatapojen oikeuttaminen alueellisessa suunnittelussa Pohjoismaissa: kohti tapauskohtaisesti määrittyvää suoraa demokratiaa? (JustDe)

Laura Huttunen: Surua ja politiikkaa: Kadonneet siirtolaiset, perheet ja hallinnan arkkitehtuuri

Asko Lehmuskallio: Banaali valvonta. Yksityisyysparadoksin syitä ja keinoja sen välttämiseen (BANSUR)

Maria Mäkelä: Välineelliset kertomukset: tarinankerronnan rajat ja aikalaiskriittinen kertomusteoria (Projekti on Tampereen, Turun ja Helsingin yliopistojen kertomuksentutkijoiden yhteishanke)

Jaana Parviainen: Tietämättömyyden tilassa: Negatiivinen asiantuntijuus ja tietoyhteiskunnan rapautuminen 2020-luvun vaihteen Suomessa

Kristina H Rolin: Sosiaalinen ja kognitiivinen monimuotoisuus tieteessä: Tiedollinen arviointi

Tiina Soini-Ikonen: Opettajan uran alkuvaihe neljässä eurooppalaisessa maassa. Opettajan ammatillinen toimijuus kestävän koulutuksen kehittämisen välineenä?                                             

Kulttuurin ja yhteiskunnan akatemiahankkeita rahoitetaan yhteensä noin 24,4 miljoonalla eurolla. Arviointipaneeleissa hakemuksia arvioi 164 eri maista tulevaa asiantuntijaa.

Suomen Akatemian tiedote 5.6.2018

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunta: Rahoituspäätökset