Tampereen yliopiston kollegio: Johtosääntöehdotuksessa vakavia ongelmia

Julkaistu 7.2.2018 - 11:49

Yliopistoyhteisöä edustava 45-jäseninen kollegio otti maanantaina 5.2.2018 kantaa säätiöyliopiston johtosäännön ja vaalisäännön luonnoksiin. Siirtymäkauden hallituksen laatimissa luonnoksissa on yliopistolain vastaisia ja yliopiston itsehallintoa loukkaavia esityksiä. Tampereen yliopiston kollegio ottaa niihin virallisessa lausumassaan yksityiskohtaisesti kantaa.

Johtosääntöluonnoksen suurimpia ongelmia ovat hallituksen valintamenettely ja keskeisen yliopistoyhteisöä edustavan hallintoelimen eli konsistorin kokoonpano ja puheenjohtajuus. Ne ovat luonnoksessa nyt yliopistolain vastaisia eivätkä edistä yliopistoyhteisön tasavertaista osallistumista uuden yliopiston rakentamiseen.

Kollegio toivoo, että Tampereen uusi, monialainen yliopisto olisi edelläkävijä yhteisöä motivoivassa johtamiskulttuurissa.

Lisätietoja:
Yliopistokollegion puheenjohtaja, professori Jyrki Nummenmaa