Tampereen yliopisto selvittää palvelusetelikokeilun tuloksia

Julkaistu 29.3.2018 - 14:01
Pasi-Heikki Rannisto
Pasi-Heikki Rannisto

Tampereen yliopisto tekee valtioneuvoston toimeksiannosta selvityksen palvelusetelikokeilun tuloksista. Selvitys toteutetaan Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja Johtamiskorkeakoulun yhteishankkeena ja siitä vastaa terveydenhuollon johtamisen professori Pasi-Heikki Rannisto.

Asiakkaan valinnanvapauden ja asiakasarvon toteutuminen sote-palveluissa (VArvo) -selvityshankkeessa arvioidaan, miten asiakkaan valinnanvapaus ja asiakasarvo toteutuvat sosiaali- ja terveyspalveluissa eli millaisilla perusteilla asiakas valintansa tekee sekä miten palvelujen järjestäjät ja tuottajat pyrkivät asiakasarvoa tuottamaan. Selvityksessä huomioidaan erilaisten palvelunkäyttäjäryhmien näkemykset, toiveet ja kokemukset valinnanvapaudesta sekä asiakkaan ja tuottajien näkökulmat, roolit ja motiivit.

Selvityksen tavoitteena on tuoda esiin valinnanvapauden edellytykset. Selvityksessä on tarkoitus pohtia, miten luodaan sellaiset olosuhteet, että ne tuottavat tavoitteiden mukaisia lopputuloksia. Palvelujen tuottajien toiminnan ymmärtäminen on keskeisellä sijalla valinnanvapauden toteutumista tutkittaessa – miten he suhtautuvat valinnanvapauteen ja sen mukanaan tuomiin toimintaympäristön muutoksiin. Selvityksessä tutkitaan, millaiset palvelujärjestelmän ohjauksen mekanismit kannustavat tuottajia toimimaan asiakkaan ja palvelujärjestelmän kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Selvityksen on määrä valmistua toukokuuhun 2019 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Palvelusetelikokeiluista tekeillä selvitys