Tampereen yliopisto kehittää vaihtoehtoja eläinkokeille

Julkaistu 4.12.2018 - 10:20

FICAM-keskuksessa ajankohtainen tietopaketti 10.12.

Tampereen yliopistossa tutkitaan aktiivisesti vaihtoehtoja eläinkokeille.  FICAM, Suomen ainoa vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille, kehittää ihmissolupohjaisia testimalleja perustutkimuksen ja sovelletun tutkimuksen, lääkekehityksen ja kemikaalien sekä erilaisten seosten toksisuusriskin arvioinnin tarpeisiin.

FICAMin juhlaseminaarissa maanantaina 10. joulukuuta on kuultavissa ajankohtainen, tiivis tietopaketti eläinkokeettomien menetelmien kehittämisestä, käytöstä ja alan eurooppalaisesta kehityksestä. Lisäksi esitellään kaksi testiä ja tutkijat kertovat niiden käytöstä oman työnsä näkökulmasta.

- Olemme pitkällä esimerkiksi sydänmallin kehittämisessä. Se on ihmisen sydäntä mallintava testi, jonka tuotteistamisessa on mukana myös Business Finland, kertoo FICAMin johtaja, professori Tuula Heinonen.

Testimallien kehitystyön lisäksi keskuksessa on testaus- ja tutkimuspalvelua.

FICAM myös jakaa kansallisesti tietoa, kouluttaa asiantuntijoita ja toimii sekä kansallisissa että kansainvälisissä asiantuntijaryhmissä, projekteissa ja yhdistyksissä.

Tuula Heinonen on Suomen edustaja EU:n tasolla toimivassa, eläinkokeille vaihtoehtoisia testejä arvioivassa PARERE-verkostossa. Hän kuuluu myös The European Partnership for Alternative Approaches to Animal Testing (EPAA) -verkostoon, jossa on sekä teollisuuden että teollisuusjärjestäjien edustajia ja jota Euroopan komissio hallinnoi.

- FICAM on kansainvälisesti yksi tämän alueen merkittävä toimija. Meidät tunnetaan kaikkialla, Heinonen toteaa.

FICAM, Finnish Centre for Alternative Methods, perustettiin Tampereen yliopiston silloiseen lääketieteelliseen tiedekuntaan joulukuussa 2008. Sitä rahoittivat yliopiston lisäksi Pirkanmaan ELY-keskus ja Tampereen kaupunki. Yliopiston vahva solu- ja kudosteknologian osaaminen ja Tampereen yliopistossa jo aiemmin professori Hanna Tähden ja professori Timo Ylikomin johdolla tehty solubiologian ja -toksikologian tutkimus on antanut hyvän pohjan, jolle FICAM rakentui.

Seminaarin ohjelma ma 10.12.2018 klo 11.00 -
Tampereen yliopiston päärakennuksen luentosali A2A, Kalevantie 4

11:00 Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnan dekaani, professori Tapio Visakorpi: Tervetuloa, Tilaisuuden avaus
Kansanedustaja Harri Jaskari: Suomen alustatalousstrategia ja FICAM
MEP EU Sirpa Pietikäinen: Aihealueen kansainväliset ja EU:n painopisteet ja tarpeet
Dr. Rob Howes, AstraZeneca GB: Utilization of in vitro methods and non-animal approaches in drug development
13:15 - 14:00 Verkostoitumista tarjoilujen lomassa ja Tampereen kaupungin tervehdys

14:00 Professori Tuula Heinonen, FICAM: FICAMin toiminta ja 3R-konsortio
Tapausesimerkki 1: Verisuonimalli
14:30 Tutkija Tarja Toimela, FICAM: Testin esittely ja sovellusalueet
14:45 Erikoislääkäri Anita Virtanen, PSHP: Tutkijan kokemus
Tapausesimerkki 2:  Sisäilman toksisuuden testaus
15:00 Laatupäällikkö Marika Mannerström, FICAM: Testin esittely ja sovellusalueet
15:15 Professori Mirja Salkinoja-Salonen, Helsingin yliopisto: Tutkijan kokemus

15:35 Erikoistutkija Tiina Palomäki, FIMEA: Eläinkokeettomien testien hyväksyttävyys eri viranomaisvaatimuksissa
16:05 Erityisasiantuntija Tiina Pullola, Maa- ja metsätalousministeriö: 3Rn edistäminen ja FICAM
16:35 Tilaisuuden päätös

FICAMin verkkosivut
https://research.uta.fi/ficam-fi/

EU:n PARERE-verkosto
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/parere_en.htm

Lisätietoja:
FICAMin johtaja, professori Tuula Heinonen, 050 574 9705, tuula.heinonen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 4.12.2018