Tampereen mediatutkijoille 3 miljoonaa hankerahoitusta

Julkaistu 23.11.2018 - 14:58

Tampereen yliopiston tutkijat saivat noin kolme miljoonan euroa Suomen Akatemian kulttuuriin ja yhteiskunnan toimikunnaan Media ja yhteiskunta -kokonaisuuden toisen vaiheen hankehaussa, jossa jaettiin kaikkiaan 8 miljoonaa euroa 22 tutkimushankkeelle.

Tampereen yliopistosta rahoituksen saivat seuraavat tutkijat:

Pia Jallinoja: Asiantuntijuuden rakentuminen: julkinen keskustelu terveydestä, 401 196 euroa

Anu Koivunen: Vallan virrat – media politiikan alustajana ja tekijänä, 506 875 euroa

Risto Kunelius: Kaikukammiot, asiantuntijat ja aktivistit: Medioituneen politiikan verkostot, 331 866 euroa

Esa Reunanen: Viestinnälliset oikeudet digitaalisessa murroksessa, 482 310 euroa

Janne Seppänen: Post-digitaaliset valokuvan epistemologiat. Valokuvallinen totuus mediamaiseman digitalisoitumisen jälkeen, 320 263 euroa

Veikko Surakka: Tunteet digitaaliessa mediassa,  518 297 euroa

Thomas Olsson: Tunteet digitaaliessa mediassa,  358 717 euroa

Kaikki apurahat