Tampereelle testiympäristö uusille mobiilipalveluille

Julkaistu 3.10.2016 - 13:33

CityTrack-projekti auttaa löytämään palveluja Tampereen rautatieaseman alueella

Tampereella kehitetään testiympäristöä, jossa yritykset ja organisaatiot voivat suunnitella, kehittää ja kokeilla paikkatietopohjaisia palveluja tiheästi asutussa palveluintensiivisessä kaupunkiympäristössä.

CityTrack-tutkimusprojektin keskeinen tavoite on luoda paikkatiedosta henkilökohtaisia hyötyjä kaupunkikeskustan alueella liikkuville kuluttajille. Projektissa luodaan Tampereen rautatieaseman alueelle testiympäristöön palveluja, joiden avulla ihmiset voivat löytää helposti itselleen sopivat liikenneyhteydet, lounaspaikat ja kauppaliikkeet. Palvelut ovat pilottiin osallistuvien käytettävissä maksutta projektin aikana sitä mukaa kun palvelupilotit käynnistyvät.

CityTrack-projektissa ovat mukana avoimen paikkatietoalustan tarjoaja Here ja teknologian tuottaja Beemray, paikallista julkista sektoria edustavat Tampereen kaupunki ja Tredea sekä pilotointikumppanit, joita tässä vaiheessa ovat Finnpark, Kesko, Tampere-talo ja S-ryhmä. Tutkimusprojektia koordinoi Tampereen yliopisto, jossa tutkimusta tehdään Informaatiotieteiden yksikössä ja Johtamiskorkeakoulussa.

- Liikkuvuus ja paikkatietopohjaiset palvelut edellyttävät monien eri teknologioiden yhdistämistä, jotta loppukäyttäjän odotukset voidaan täyttää tiheästi asutussa kaupunkiympäristössä. CityTrack-projekti tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden pilotoida palveluita laajasti hyvinkin erilaisiin käyttötilanteisiin. Odotamme todella innokkaasti saavamme uutta oppia ja jaettavaa tästä projektista, sanoo johtaja Jari Syrjärinne Here Positioning Servicestä.

- CityTrack on Tampereen yliopistolle loistava mahdollisuus tutkia monitieteisesti ihmisten liikkumista kaupungissa ja siihen kytkeytyvää monikanavaista asiakaskokemusta. On hienoa rakentaa ennennäkemätöntä testiympäristöä maailmanluokan kumppaneiden kanssa, sanoo projektipäällikkö Marko Luomi.

- Esineiden internet ja digitalisaatio ovat megatrendejä teollisuudessa ja kuluttajateknologiassa. Ne tulevat muuttamaan myös kaupunkeja. Tampereen kaupunki haluaa kehittää älykkäitä palveluita ja infraa. CityTrack on hyvä alusta yhteistyössä yritysten kanssa pilotoida kaupunkilaisia hyödyttäviä käytännön sovelluksia, kertoo kehitysjohtaja Kari Kankaala Tampereen kaupungilta.

Vuoden mittainen projekti päättyy kesällä 2017. Projektin budjetti on noin 400 000 euroa ja hanke on osa Tekesin INKA-ohjelmaa.

- INKA-ohjelman tavoitteena on yhteistyössä yritysten ja julkisten toimijoiden kanssa rakentaa liiketoiminnan kehitysalustoja, joilla tuetaan innovaatioiden, digitaalisten palveluiden ja uusien liiketoimintamallien syntymistä. CityTrack-alustalla on potentiaali nousta kansainvälisen tason urbaanien ratkaisujen kehitysympäristöksi, jossa kehitetään uusia digitaalisia liikkumisen ja kaupan ratkaisuja kansainvälisille markkinoille, kertoo INKA-ohjelman päällikkö Markku Koponen Tekesistä.

CityTrack verkossa:
http://www.citytrack.fi

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Marko Luomi, 045 274 4077, marko.luomi@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 3.10.2016