Tampereelle ja Helsinkiin eniten HS-Säätiön apurahoja

Julkaistu 9.3.2018 - 13:54
HS-Säätiön kaavio
Grafiikka: HS-Säätiö

Tampereen ja Helsingin yliopistojen tutkijat ovat saaneet eniten Helsingin Sanomain Säätiön apurahoja kaudella 2006–2016. Tämä käy ilmi säätiön perjantaina julkaistusta vaikuttavuusarvioinnista.

Tampereen yliopiston tutkijat saivat määrällisesti eniten HS-Säätiön rahoittamia tutkimushankkeita, mutta rahoituksen määrällä mitaten Helsingin yliopisto oli hieman Tampereen yliopiston edellä.

HS-Säätiö on kymmenvuotiskaudella rahoittanut lähes 70 Tampereen yliopiston tutkimushanketta ja reilut 60 Helsingin yliopiston hanketta. Molemmat yliopistot saivat yli 8 miljoonaa euroa HS-säätiön rahoitusta kymmenen vuoden aikana.

Viestinnän ja median tutkimuksen apurahansaajat kokevat säätiön vaikuttaneen vaikuttavuusarvioinnin mukaan vahvasti heidän työuriinsa.

Arviointiraportissa todetaan säätiön tukeman tutkimuksen tieteellisen vaikuttavuuden olevan julkaisuanalyysin perusteella yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen keskitasoa. Tieteellisten artikkeleiden lisäksi monissa hankkeissa on syntynyt lopputuotoksina muun muassa kirjoja, blogeja, nettisivustoja ja seminaariesityksiä.

Säätiö myllersi viestinnän tutkimuksen kentän aloittaessaan toimintansa vuonna 2005. Uusi säätiö moninkertaisti alan tutkimuksen rahoituksen ja ohjasi akateemista tutkimusta käytännönläheisempään ja ajankohtaisempaan suuntaan.

Säätiö on toimintansa aikana jakanut apurahoja kaikkiaan 38 miljoonaa euroa. Viime vuonna jaettiin apurahoja 1,5 miljoonaa euroa ja toimittajastipendejä 550 000 eurolla.

Vaikuttavuusarvioinnin tekivät säätiön tilauksesta Viestintäluotsi Oy:n YTM Pasi Kivioja ja VTT Petro Poutanen.

Raportti on ladattavissa Helsingin Sanomain Säätiön sivuilta