Sovittelujournalismin käsikirja auttaa toimittajia käsittelemään hankalia aiheita

Julkaistu 23.11.2017 - 12:48

Sovittelujournalismin käsikirja on nyt julkaistu ja vapaasti luettavissa osoitteessa sovittelujournalismi.fi. Käsikirjassa avataan ajattelua sovittelujournalismin taustalla sekä annetaan toimittajille käytännönläheisiä esimerkkejä hyvistä työtavoista, jotka auttavat käsittelemään tulehtuneita tai konflikteille alttiita aiheita rakentavasti. Sovittelun menetelmät auttavat selvittämään aiheiden taustoja ja varmistamaan, että eri näkökulmat tulevat ymmärretyksi.

Käsikirja on tarkoitettu toimittajille, toimitusten päälliköille, opiskelijoille sekä kenelle tahansa, joka on kiinnostunut median toimintatavoista. Se toimii myös opetusmateriaalina Tampereen yliopiston tulevissa journalistiikan ja viestinnän opintojaksoissa sekä täydennyskoulutuksissa.

Sovittelujournalismi on täysin uusi avaus journalismin kentällä. Aikaisemmin sovittelun periaatteita ja menetelmiä ei ole yhdistetty journalismiin, vaikka tarve ristiriitojen käsittelylle on suuri ja yhteiskunnan polarisaatio nähdään uhkana. Media on täynnä tunteita kuumentavia kamppailuasetelmia ja draamaa. Siksi monista asioista on hankala hahmottaa oleellisia kokonaisuuksia tai käydä keskustelua, joka lisäisi ymmärrystä niistä.

Sovittelujournalismi ei kuitenkaan ole juttuformaatti tai tekstilaji, vaan ajattelun ja toiminnan tapa, joka auttaa hahmottamaan ristiriitoja muuten kuin vain vastakkainasetteluna. Tavoitteena on luoda tilaa rakentavalle erimielisyydelle ja auttaa yleisöä ymmärtämään näitä erimielisyyksiä.

Nyt julkaistu käsikirja on koottu Tampereen yliopiston Sovittelujournalismi-tutkimushankkeessa, jossa noin 50 toimittajaa ja joukko tutkijoita ideoi ja kokeili, mitä sovittelujournalismi voisi olla ja miten sitä voisi tehdä. Hankkeen alussa idea sovittelujournalismista oli vasta hahmollaan ja se sai muotonsa työpajatyöskentelyssä.

Tutkimus jatkuu analyysivaiheella vuoden 2018 puoliväliin saakka Tampereen yliopiston Journalismin, viestinnän ja median tutkimuskeskuksessa, COMETissa. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Alkuvuodesta 2018 järjestetään myös uusi työpajamuotoinen sovittelujournalismin koulutus, johon on mahdollista ilmoittautua 5.12. saakka.

Lisätiedot:
Hankkeen johtaja, yliopistotutkija Laura Ahva, laura.ahva@uta.fi, 050 5099 219
Tutkija Mikko Hautakangas, mikko.hautakangas@uta.fi, 040 190 1363

Linkit:
Käsikirja: https://sovittelujournalismi.fi/
Hankkeen blogi: https://sovittelujournalismi.wordpress.com/
Tuleva koulutus: http://taydennyskoulutus.uta.fi/2017/08/sovittelujournalismin-tyopaja/
Tutkimuskeskus COMET: www.uta.fi/comet

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 23.11.2017