Sote-hanke selvittää työelämän ja omaishoidon yhteensovittamista

Julkaistu 24.5.2018 - 15:58

Tampereen yliopiston sosiaalioikeuden apulaisprofessori Laura Kalliomaa-Puha on nimetty selvityshenkilöksi kartoittamaan keinoja työelämän ja omaishoidon yhteensovittamiseksi. Selvitys on osa sote-uudistuksen kärkihanketta, joka kehittää ikäihmisten koti- ja omaishoitoa.

Useimmat omaishoitajista ovat työikäisiä. Suomessa on tällä hetkellä yli 40 000 sopimusomaishoitajaa, joista 43 prosenttia on alle 65-vuotiaita. Haasteena on yhdistää työ omaishoitoon joko jatkuvassa tai lyhytkestoisemmassa, äkillisessä hoitotilanteessa.

– Työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta puhuttaessa viitataan usein lapsiperheiden arkeen. Samanlainen yhteensovittamishaaste koskee myös työikäisiä, jotka ottavat usein vastuulleen omien tai puolisonsa vanhempien hoidon, kertoo perhe- ja palveluministeri Annika Saarikko sosiaali- ja terveysministeriön tiedotteessa.

Selvityshenkilön tehtäviin kuuluu arvioida, mitä lakimuutoksia tarvitaan työssäkäyvän omaishoitajan toimeentulon, eläketurvan ja työterveydenhuollon varmistamiseksi. Tehtävänä on myös arvioida muutosten kustannusvaikutukset. Lisäksi Kalliomaa-Puha selvittää, millaista teknologiaa työssäkäyvä omaishoitaja voisi hyödyntää omaisen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Selvitystyöhön osallistuvat Kalliomaa-Puhan lisäksi asiantuntijoita muun muassa työlainsäädännöstä sekä työmarkkinajärjestöjä. Selvityksen on määrä valmistua joulukuussa 2018.