Sosiaalinen hyljeksintä muuntaa tiedonkäsittelyä

Julkaistu 3.12.2018 - 13:46

Tampereen yliopiston tutkijoiden tuoreessa katsausartikkelissa todetaan, että ryhmän ulkopuolelle jättäminen vaikuttaa monin eri tavoin sosiaalisen tiedon käsittelyyn.

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että muiden torjumaksi tuleminen parantaa hetkellisesti sosiaalisen tiedon käsittelyä. Hyljeksityksi tulleet henkilöt esimerkiksi muistavat sosiaalista tietoa erityisen hyvin. On myös havaittu, että ryhmän ulkopuolelle jätetyt erottelevat vertailuryhmiä paremmin esimerkiksi aidon hymyn niin sanotusta sosiaalisesta hymystä, ja ovat tarkempia puheäänen tunnesävyn tunnistamisessa.

Ulkopuolelle jättäminen vaikuttaa jopa havaintokynnyksiin. Kun tutkittaville on laboratoriokokeissa esitetty kasvokuvia niin, että kuvat ylittävät tietoisen havaintokynnyksen vain ajoittain, on tietoisuuteen noussut erityisen hyvin sellaisten henkilöiden kasvot, jotka ovat aiemmin hyljeksineet tutkittavia. Hyljeksintä vaikuttaa myös tarkkaavuuteen. Monissa laboratoriotutkimuksissa on todettu, että torjutuksi tulleilla on taipumus suunnata tarkkaavuus hymyileviin kasvoihin.

Hyljeksinnän on osoitettu myös vaikuttavan sosiaalisista ärsykkeistä tehtyihin arviointeihin ja tulkintoihin. Monissa tutkimuksissa on havaittu, että hyljeksityksi tulleet henkilöt ovat arvioineet vieraita ihmisiä erityisen miellyttäviksi ja puoleensa vetäviksi. Tämä saattaa liittyä heidän tarpeeseensa muodostaa uusia ihmissuhteita. Toisaalta toisissa tutkimuksissa torjutuksi tulleet henkilöt ovat pitäneet muita vaikeasti lähestyttävinä tai uhkaavina. Tämä voi olla tapa suojautua uudelleen torjutuksi tulemiselta.

- Tulevaisuudessa tulisi selvittää sitä, mitkä psykologiset prosessit aiheuttavat nämä vaikutukset, sanoo väitöskirjatutkija Aleksi Syrjämäki.

- Olisi muun muassa tärkeä tutkia tarkemmin, miten hyljeksintä vaikuttaa tarkkaavuuden suuntautumiseen, havaintotason ilmiöihin ja muistiprosesseihin.

Aiheen tutkimus voisi tutkijoiden mukaan auttaa ymmärtämään, miksi jotkut ihmiset reagoivat voimakkaammin torjutuksi tulemiseen kuin toiset.

Tutkimusta rahoitettiin Emil Aaltosen säätiön apurahalla.

Syrjämäki, A. H. & Hietanen, J. K. (2018). The effects of social exclusion on processing of social information – A cognitive psychology perspective. British Journal of Social Psychology. http://dx.doi.org/10.1111/BJSO.12299

Yhteystiedot:
Väitöskirjatutkija Aleksi Syrjämäki, +358 50 431 6885, aleksi.syrjamaki@uta.fi
Professori Jari Hietanen, +358 40 190 1384, jari.hietanen@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 3.12.2018