Sähköautojen määrä kasvuun paremmilla kuluttajakannusteilla

Julkaistu 10.9.2018 - 10:41

Liikenne yhdessä energiantuotannon kanssa on suurin ilmastonmuutokseen vaikuttava kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttaja Suomessa. Yksi keino vähentää liikenteen päästöjä on sähköisen liikenteen edistäminen. Suomen energia- ja ilmastostrategia asettaa tavoitteeksi 250 000 sähköautoa (täyssähköautot, ladattavat hybridit ja vetyautot) vuoteen 2030 mennessä.

Tähän tavoitteeseen ja jopa suurempaankin määrään pääsy edellyttää vahvaa keinopalettia.

EL-TRAN-tutkimushankkeen uudessa analyysissa vertaillaan pohjoismaisia sähköautopolitiikkatoimia ja esitetään suosituksia Suomen sähköautopolitiikan edistämiseksi.

- Jos Suomi haluaa saavuttaa sähköautoja koskevat tavoitteensa, suosittelemme kuluttajille suoraan kohdistettuja kannusteita, sähköautotavoitteiden selkeyttämistä ja tavoitteiden tarkennusta erityisesti täyssähköautojen ja ladattavien hybridien välillä, toteaa tutkija Kirsi Kotilainen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

- Lisäksi erilaisten käyttövoimien kannusteet tulisi kohdistaa ja aikatauluttaa selkeämmin.  Tukea uusien liiketoimintamallien kehitykselle tulisi myös harkita, Kotilainen sanoo.

Suomessa nykyiset sähköautopolitiikkatoimet ovat markkinalähtöisempiä verrattuna Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan; täällä odotetaan sähköautojen markkinahinnan laskua. Muissa Pohjoismaissa on enemmän kuluttajille suoraan suunnattuja kannusteita, kun taas Suomessa painopiste on julkisten ja kaupallisten toimijoiden tukemisessa latausinfrastruktuurin rakentamisessa.

EL-TRAN-hanketta rahoittaa Suomen Akatemian yhteydessä toimiva Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen johtajana on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.

Kotilainen, K. Haukkala, T. Aalto, P., Rautiainen, A. ja Kojo, M.
Sähköautopolitiikat Pohjoismaissa – mitä keinoja Suomi voi hyödyntää? EL-TRAN analyysi 5/2018.

EL-TRAN-hankkeen analyysipaperit

Lisätietoja:
Tutkija Kirsi Kotilainen, 050 486 7742, kirsi.kotilainen@uta.fi
www.el-tran.fi; @Eltranteam

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 10.9.2018