Ruokaostostiedot avuksi terveyden edistämiseen

Julkaistu 14.6.2018 - 11:45

Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat alkaneet tutkia väestötason ruokakäyttäytymistä ja siihen vaikuttavia tekijöitä ruokaostostietojen avulla. Samalla saadaan tietoa siitä, kuinka esimerkiksi hinnanmuutokset tai erilaiset kampanjat vaikuttavat ostokäyttäytymiseen.

Kumppanina tutkimuksessa on S-ryhmä, joka aloitti yhteistyön yliopistojen kanssa vuonna 2016 osana vastuullisuustyötään. Ostokäyttäytymistä tutkitaan S-ryhmän asiakasomistajarekisterin avulla; mukana ovat vain niiden asiakkaiden ostostiedot, jotka ovat erikseen antaneet suostumuksensa tietojensa käyttöön tutkimuksessa. Yksittäinen asiakasomistaja ei ole tunnistettavissa tutkijoille luovutettavasta aineistosta.

Tutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa asiakasomistajarekisterin käytöstä väestötason ruokakäyttäytymisen kuvaajana. Ruoankäyttötiedot ovat kohonneet ravintoainetietojen rinnalle yhä tärkeämmiksi muun muassa ravitsemussuosituksia laadittaessa.

- Asiakasomistajarekisteritiedot tarjoavat kansainvälisestikin ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia ruoankäyttöä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, kertoo tutkimuksen vastuullinen tutkija, professori Jaakko Nevalainen Tampereen yliopistosta.

Tietojen avulla kuvataan ruoankäyttöä väestöryhmittäin ja erilaisten taustamuuttujien - kuten ikä, koulutus ja perhekoko – suhteen sekä ruoankäyttöä eri ajankohtina, esimerkiksi arkena ja juhlapyhinä. Lisäksi aineistosta voidaan tunnistaa ruokavaliotyylejä eli tyypillisiä samaan talouteen ostettavien ruokien kokonaisuuksia sekä arvioida niiden terveellisyyttä ja ympäristövaikutuksia.  

Samalla selvitetään myös ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, joita ovat esimerkiksi hinnanmuutokset ja kampanjat, lainsäädäntö ja yhteiskunnalliset ilmiöt.

- Hankkeessa tunnistetaan tapoja hyödyntää dataa terveellisempiin ruokatottumuksiin kannustamisessa. Samalla avataan vuoropuhelua tutkijoiden, yhteiskunnallisten instituutioiden ja kaupan välillä niiden mahdollisuudesta toimia ostoskorien terveyttä edistävänä, eriarvoisuutta kaventavana ja vastuullisuutta korostavana vaikuttajana, Nevalainen kertoo.

LoCard-tutkimuksen aineistot ovat vuosilta 2016 – 2018 ja tutkimuksessa on mukana laaja tutkijaverkosto uuden Tampereen yliopiston kärkialoilta. Tutkimus päättyy 2026.

Lisätietoja:
Biostatistiikan professori Jaakko Nevalainen, 050 318 7272, Tampereen yliopisto
Ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto