Ruokailukokemusta tutkitaan lisätyn todellisuuden avulla

Julkaistu 18.6.2018 - 14:29
Suomen Akatemialta 400 000 euron rahoitus tutkimukseen lisätyn todellisuuden vaikutuksesta ruokailukokemukseen
Roope Raisamo/ Kuva: Jonne Renvall
Roope Raisamo

Tampereen yliopiston tietojenkäsittelyopin professori Roope Raisamo on mukana tutkimuskonsortiossa, joka sai Suomen Akatemialta 400 000 euron rahoituksen laajennettua ruokailukokemusta koskevaan tutkimukseen. Konsortiossa on mukana myös Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n Nesli Sozer.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan toimikunnan rahoittamassa akatemiahankkeessa tutkitaan, miten lisätty todellisuus (AR) ja virtuaalitodellisuus (VR) vaikuttavat havaintoihin ruoasta ja ruokailukokemukseen.

Hankkeessa tutkitaan laajennettua todellisuutta muokkaamalla näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja makuaistimuksia. Lisäksi luodaan uusia teknologioita ja arvioidaan niiden vaikutuksia ruokailukokemukseen sekä terveyteen ja hyvinvointiin.

Tieteidenvälisessä tutkimushankkeessa on mukana toisiaan täydentävää osaamista ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksesta, lisätystä todellisuudesta, ihmisen fysiologiasta ja psykofysiologisista mittauksista, ruokateknologiasta, kuluttajatutkimuksesta, ravintotutkimuksesta ja neurotieteistä.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunta valitsi rahoitettavaksi 70 uutta akatemiahanketta. Hankkeisiin myönnetään rahoitusta yhteensä noin 39,5 miljoonaa euroa pääasiassa nelivuotisille tutkimuksille.

Rahoitus myönnettiin 15 prosentille hakemuksista. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin yhteensä 464 luonnontieteiden ja tekniikan tutkimussuunnitelmaa. Pääosa hakemuksista arvioitiin 28 kansainvälisessä arviointipaneelissa.

Suomen Akatemian luonnontieteiden ja tekniikan tutkimuksen toimikunnan akatemiahankkeet