Robotitko ratkaisevat hoitoalan raha- ja työvoimapulan?

Julkaistu 18.12.2017 - 12:35

Hoitajien mielipiteet robottien käytöstä jakautuvat voimakkaasti

Hoitoalan ammattilaisten mielipiteet robottien hyödyntämisestä  jakautuvat voimakkaasti, ilmenee Tampereen yliopistossa tehdystä tutkimuksesta.  Robotiikka ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus -projektin osana tehdyn tutkimuksen mukaan noin puolet hoitajista ajattelee, että hoivarobottien käyttö herättäisi runsaasti vastustusta työntekijöiden keskuudessa. Yhtä moni on täysin tai jokseenkin sitä mieltä, että robotteja ei ole tarkoitettu hoivatyössä käytettäväksi.

Samalla kuitenkin lähes kolmanneksen mielestä robotteja voisi hyödyntää hoitotyössä ja valtaosa oli sitä mieltä, että robotit ovat välttämättömiä, koska ne voivat tehdä ihmisille liian raskaita tai liian vaarallisia töitä. Hoitajat olivat erittäin luottavaisia, että oppisivat tarvittaessa käyttämään hoivarobotteja. Uutta teknologiaa ei pelätä. Kuitenkin vain alle kymmenesosalla on omakohtaista käyttökokemusta roboteista. Muita kuin Paro-lemmikkihyljerobotteja ei ole monikaan hoitaja koskaan kokeillut eikä robotiikkaa siis suomalaisissa hoitolaitoksissa vielä toistaiseksi juurikaan ole.

Teknologiasta ja roboteista odotetaan yhtä vastausta hoitoalalle ennakoituun työvoimapulaan ja mahdollisuutta organisoida työtehtäviä uusin, entistä tehokkaammin tavoin. Yhteiskunnallisesti teknologian kehityksen varaan lasketaan huomattavia kustannussäästöjä.

EVA:n julkaisemassa raportissa (Robotit töihin! Elinkeinoelämän valtuuskunta 2016)  esitetään, että muutaman vuoden sisällä jopa viidennes hoitajien työstä voitaisiin korvata roboteilla ja muulla automatiikalla.

- Tämä on yllättää, kun ottaa huomioon kuinka vähän robotiikkaa on käytössä suomalaissa hoitolaitoksissa tällä hetkellä, puhumattakaan yksityisten ihmisten kodeista, toteaa tutkijatohtori Lina van Aerschot Tampereen yliopistosta.

Hoitoalan ammattilaisten kokemuksia ja näkemyksiä hoivarobotiikan hyödyntämisestä tutkittiin kyselyllä, johon vastasi lähes 4000 hoitajaa.

Roboteista tehokkuutta ja helpotusta hoitotyöhön? Työntekijät empivät, mutta teknologia ei pelota (Lina Van Aerschot & Tuuli Turja & Tuomo Särkikoski) YP-lehden verkkoversiossa
https://www.thl.fi/fi/web/yhteiskuntapolitiikka/arkisto/2017_6

Lisätiedot ja yhteydenotot:
Tutkijatohtori Lina van Aerschot, 050 532 3879, lina.van.aerschot@uta.fi

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 18.12.2017