Projektitutkijat tietoyhteiskunnan työläisinä

Julkaistu 10.3.2016 - 10:16

Tutkimusraportti taustoittaa akateemisen työn muutoksia

"Määräaikaisuus aiheuttaa epävarmuutta ja rasittaa henkisesti, koska työsuhteen jatkumisesta ei ole varmuutta. Määräaikaisuus luo turvattomuutta ja aiheuttaa taloudellista epävarmuutta, tulevaisuutta on hankalaa suunnitella." "Työni on minulle hyvin merkityksellistä. Varsinkin tutkimustyö ja siinä kehittyminen on tärkeää minulle."

Näin voisi puhua projektitutkijan prototyyppi ristiriitaisesta tutkijantyöstään. Sitaatteihin on puettu tutkijoiden mielipiteitä kuvaavan kyselyn keskeisiä tuloksia Projektitutkija - tietoyhteiskunnan työläinen -tutkimusraportista.

Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimushankkeen keskeisin tulos on konkretisoida yliopistokulttuurin yhtä erikoispiirrettä, joka on se, että toinen yliopiston päätehtävistä - tutkimus - tehdään huomattavalta osaltaan määräaikaisissa työsuhteissa. Tällä on vaikutusta tutkijoina työskentelevien elämään laajemminkin, niin tulevaisuuden suunnitteluun kuin arkielämän haasteellisuuteen. Paradoksaalisesti tutkijoiksi ryhtyneet myös rakastavat työtään ja ovat voimakkaasti sitoutuneita siihen. Kuitenkin pätkätyöt, rahoituksen epävarmuus ja jatkuva huoli uudesta rahoituksesta ovat pitkällä tähtäimellä tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkimustyön laatuun, sen aihevalintaan ja tutkimuksen arvostukseen.

Kirjassa käsitellään myös yliopistojen uutta työnantaja-asemaa, joka mahdollistaa henkilöstöpolitiikan kehittämisen uudella tavalla. Uuden yliopistolain myötä yliopistot ovat tulleet työmarkkinoilla täysivaltaisiksi työnantajiksi niin oman henkilöstönsä kehittämisessä kuin työmarkkinoilla käytävissä palkkaneuvotteluissakin.   

Raportti antaa monipuolisesti taustatietoa akateemisen työn muutoksista yliopistoissa. Se taustoittaa lähtökohtia, joihin kytkeytyvät monissa yliopistoissa käytävät yt-menettelyyn pohjautuvat neuvottelut henkilöstön vähentämisestä. Samalla se sitoo yliopistot osaksi tietoyhteiskunnan ja talouden rakenteiden muutosta, joka parhaillaan ravistelee voimakkaasti Suomen kansallisen innovaatiojärjestelmän keskeistä tiedontuotannon osaa.

Teos on toimitettu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa osana Työsuojelurahaston rahoittamaa hanketta Yliopistojen määräaikaisten tutkijoiden asema ja rooli tietotaloudessa.

Toimituskuntaan kuuluivat tutkija Kari Kuoppala, yliopisto-opettaja Elias Pekkola, yliopistonlehtori Jussi Kivistö, projektitutkija Taru Siekkinen (Jyväskylän yliopisto) ja professori Seppo Hölttä.

Lisätietoja:
Tutkija Kari Kuoppala, 040 190 1399, kari.kuoppala@uta.fi
Yliopisto-opettaja Elias Pekkola, 040 590 7427, elias.pekkola@uta.fi

Kirja on ladattavissa osoitteesta: 
https://tampub.uta.fi/handle/10024/98151