Pirkanmaan päivähoidon johtajille mentorointia työn tueksi

Julkaistu 22.8.2018 - 11:50

Parikymmentä päivähoidon johtajaa kuudesta Pirkanmaan kunnasta osallistuu Tampereen yliopiston tutkimukseen ja kehittämishankkeeseen, jossa rakennetaan mallia johtajuuden ja johtajan työn aloittamisen sekä ammatillisen kehittymisen tueksi varhaiskasvatuksessa.

Mukana ovat Tampereen, Kangasalan, Ylöjärven, Pirkkalan, Nokian ja Lempäälän varhaiskasvatusorganisaatiot ja niiden päivähoidon johtajia. Johtajien koulutus alkaa Tampereen yliopistossa perjantaina 24. elokuuta ja kestää kevääseen 2019.

- Hankkeessa kehitettävä mentorointi keskittyy päivähoidon johtajien ja johtajan työssä aloittavien tukeen, mutta mentorointi tukee myös kokeneen työntekijän jaksamista, toteaa hankkeen johtaja, yliopistonlehtori Päivi Kupila Tampereen yliopistosta.

- Varhaiskasvatuksen johtamisen rakenteet ovat muuttunet ja johtajien valmennuksesta on keskusteltu.  Ei kuitenkaan ole tahoa, joka tukisi johtajan tehtäviin siirtyviä.

- Mentorointia kehitettäessä tähdennetään hyvien ohjauskäytäntöjen oppimisen lisäksi varhaiskasvatustyön muuttuvia vaatimuksia ja jaettua johtajuutta. Mentorointi hyödyttää koko organisaatiota, sillä se antaa mahdollisuuden jakaa hiljaista tietoa ja kokemustietoa. Usein mentorointia tarkastellaan yksilön kehittymisen näkökulmasta, mutta myös tiimi ja yhteisö kehittyvät sen myötä, Kupila sanoo.

Kehitys- ja koulutustyö on osa Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -hanketta (2017 – 2020), joka kuuluu opetus-ja kulttuuriministeriön tukemiin opettajankoulutuksen kehittämis- ja kärkihankkeisiin. Tampereella kehitettävän mallin avulla vahvistetaan ammatillista osaamista, rakennetaan työidentiteettiä ja tuetaan työelämään siirtyvien ammattiin kiinnittymistä.

Hankkeen ensimmäinen koulutuskokonaisuus alkoi Tampereen yliopistossa helmikuussa 2018. Siinä on keskitytty opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaukseen ja työelämässä aloittavien lastentarhanopettajien mentorointiin. Koulutuskokonaisuuteen osallistuu 40 lastentarhanopettajaa kuudesta Pirkanmaan kunnasta ja he käynnistävät mentorointiryhmän ohjausprosessin omassa kunnassaan syksyn aikana. Koulutus kestää lokakuuhun 2018.

Mentorointia ja oppimiskumppanuutta varhaiskasvatuksessa -tutkimuksen sivut:
https://sites.uta.fi/mentorointiavakassa/

Yhteystiedot:
Hankkeen vastuuhenkilö, varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori Päivi Kupila,
050 318 6970, paivi.kupila@uta.fi
Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 22.8.2018