MULTI-ACT selvittää terveystieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta

Julkaistu 15.6.2018 - 12:13

Tampereen yliopisto, erityisesti Johtamiskorkeakoulun julkisen talousjohtamisen tutkimusryhmä, on mukana EU:n Horizon 2020 -ohjelmaan kuuluvassa kansainvälisessä tutkimushankkeessa, jossa kehitetään uudenlaista mallia terveystieteellisen tutkimuksen vaikuttavuuden arviointiin. Samalla selvitetään, millaisilla mittareilla vaikuttavuutta voitaisiin todentaa.

Julkisen talousjohtamisen professori Eija Vinnari vastaa tutkimuksen Tampereella tehtävästä projektista, jossa ovat mukana tutkijatohtori Anna-Aurora Kork ja kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri.

- Eräs projektin innovatiivinen ajatus on se, että oikeasti tuettaisiin monitoimijuutta ja rakennettaisiin yhdessä hyviä käytäntöjä terveystieteellisen tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointiin, katsottaisiin esimerkiksi sitä, millaisia sidosryhmiä siihen voisi liittyä ja mitkä heidän odotuksensa ovat, sanoo Vinnari.

MULTI-ACT-projektin tutkimuskohteena ovat aivosairauspotilaat, joita on Euroopassa nykyisin 179 miljoonaa. On arvioitu, että joka kolmas eurooppalainen sairastuu elinaikanaan johonkin aivoja rappeuttavaan sairauteen. Yleisimpiä aivosairauksia ovat ahdistuneisuushäiriöt, migreeni, mielialahäiriöt, riippuvuudet ja dementia. Aivosairauksiin kuuluvat myös Alzheimerin tauti, Parkinsonin tauti ja multippeliskleroosi. Terveystieteellisellä tutkimuksella voidaan vaikuttaa merkittävästi näiden sairauksien hoitoon ja siten potilasryhmien elämänlaatuun.

Tutkimushankkeen tarkoituksena on tuoda yhteen aivosairauksiin liittyvät yksityiset ja julkiset toimijat, potilasjärjestöt, tutkimuslaitokset ja yliopistot.

Hankkeessa arvioidaan terveystieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta neljästä näkökulmasta: sidosryhmien tarpeet, tutkimuksen laatu, taloudellinen tehokkuus ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Viime kädessä tavoitteena on, että uuden arviointimallin avulla edistettäisiin tutkimusta, jonka tuloksilla on todellinen vaikutus sekä potilaiden elämään että heidän hoitokäytäntöihinsä.

Projektia koordinoi Italian multippeliskleroosisäätiö, FISM. Se kuuluu MS-yhdistysten kansainväliseen MSIF-kattojärjestöön, joka organisaationa yhdistää tutkimusta ja potilaita. Mukana ovat myös muun muassa Trenton yliopisto, Burgosin yliopisto, The European Brain Council, European Health Management Association, Fondation Aide à la recherche sur la Sclérose en plaques ja Portugalin katolinen yliopisto.

Kolmivuotinen MULTI-ACT-projekti päättyy huhtikuussa 2021. Sen budjetti on 3,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:
Julkisen talousjohtamisen professori Eija Vinnari, 050 318 7602