Mari Aaltonen tutkijatohtoriksi

Julkaistu 18.6.2018 - 14:01
Mari Aaltonen/ Kuva: Jonne Renvall
Mari Aaltonen

Tampereen yliopiston tutkija Mari Aaltonen on valittu Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen tutkijatohtoriksi. Aaltosen tutkimusaiheena on dementia ja pitkäikäisyyden yleistyminen hoidon järjestämisen kannalta.

Aaltonen selvittää tutkimuksessaan, miten yleistyvä pitkäikäisyys, dementia sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden muutokset ovat yhteydessä erilaisten hoitomuotojen käyttöön. Lisäksi selvitetään, millaiset mahdollisuudet etenkin dementiaa sairastavilla on asua kotona omaisten avun tai ammatillisen kotihoidon turvin ja miten olosuhteet ovat muuttuneet.

Tutkimuksessa käytetään neljää määrällistä aineisto: rekisteriaineistoja Suomesta ja Ruotsista ja kohorttiaineistoja Suomesta ja Hollannista. Tutkimus toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa, sekä yhteistyössä huippuyksikkö Research on Ageing and Care (2018-2025) kanssa.

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunta myönsi yhteensä 3,3 miljoonan euron rahoituksen 12 tutkijatohtorille. Rahoituksen sai 10 prosenttia hakemuksista. Syyskuun 2017 haussa arvioitiin 120 tutkijatohtorihakemusta 13 kansainvälisessä arviointipaneelissa.

Päätöksissä painotettiin tutkimussuunnitelman tieteellistä laatua. Muita päätöksentekokriteereitä olivat tutkimuksen vaikuttavuus ja uudistuminen. Tutkijatohtoripäätöksissä kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan pätevyyteen ja mahdollisuuteen kehittyä kohti itsenäistä tutkijan uraa. Toimikunta piti liikkuvuutta ja erityisesti kansainvälistä liikkuvuutta tutkijatohtorivaiheessa tärkeänä.

– Tutkijatohtorihakemuksissa näkyi selvästi suunniteltujen tutkimusten kansainvälinen ulottuvuus. Hakijan työskentely korkeatasoisessa tutkimusympäristössä ulkomailla vahvistaa tutkijatohtorin omia yhteistyöverkostoja. Rahoitukseen tiukassa kilpailussa valittiin vain lupaavimpia tutkijoita, joilla oli lisäksi erinomainen tutkimussuunnitelma”, sanoo terveyden tutkimuksen toimikunnan puheenjohtaja Mika Rämet.

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen rahoituspäätökset 18.6.2018