Maahanmuuttajataustaisten opettajaopinnoille avustusta

Julkaistu 27.6.2018 - 14:21

Tampereen yliopistolle rahoitusta kotoutumisen edistämishankkeeseen

Tampereen yliopisto sai ainoana yliopistona kotoutumisen edistämishankkeisiin tarkoitettua valtion erityisavustusta.

Opetushallitus myönsi yli 8 miljoonaa euroa valtionavustusta 73 hankkeelle, jotka edistävät maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden kielenopetusta ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Tampereen yliopisto sai 364 500 euroa hankkeeseen, jossa kehitetään monialaisia opettajaopintoja inklusiivisena oppimisympäristönä.

Kasvatustieteiden tiedekunnan varadekaani, professori Marita Mäkinen kertoo, että hanke on jatkoa kasvatustieteiden tiedekunnassa jo pitkään toimineelle Kuulumisia-koulutukselle, jossa tarjotaan opettajankelpoisuuksia maahanmuuttajataustaisille henkilöille.

– Tässä uusimmassa hankkeessa koulutukseen otetaan puolet maahanmuuttajataustaisia ja puolet kantasuomalaisia opiskelijoita. Tarkoituksena on tarjota heille monialaiset opinnot, jotka antavat kelpoisuuden luokanopettajan tehtäviin alakoulussa, Mäkinen sanoo.

Valtakunnallinen
vaikuttavuus tärkeää

Kotoutumisen edistämiseen tarkoitettua erityisavustusta saivat monet kunnat, kansalaisjärjestöt ja ammattikorkeakoulut. Erityisesti painotettiin hankkeita, jotka edistävät yhteistyötä eri toimialojen kesken ja jotka tavoittelevat laajempaa alueellista tai valtakunnallista vaikuttavuutta.

Oppimisen ja ohjauksen kehittämistä tuetaan noin 5 miljoonalla eurolla. Hankkeissa kehitetään maahanmuuttajien aikaisemmin hankkiman osaamisen tunnustamista ja nopeutetaan reittejä työelämään. Lisäksi edistetään suomen kielen oppimista ja työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Opetus- ja ohjaushenkilöstön pätevöitymiskoulutuksiin myönnettiin 0,5 miljoonaa euroa kolmelle korkeakoululle. Hankkeilla tuetaan osallistujien uraohjausta ja opettajaksi pätevöitymistä sekä ammatillisessa että yleissivistävässä koulutuksessa.

Osallisuuden vahvistamiseksi ja hyvinvoinnin edistämiseksi erilaisille järjestöille myönnettiin 1,7 miljoonaa euroa. Lisäksi toimintakykyä ja aktiivista kansalaisuutta sekä hyviä etnisiä suhteita edistetään 0,9 miljoonalla eurolla.


Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Maahanmuuttajien kielenopetukseen ja kotoutumiseen lisävauhtia