Liiketoimintaosaamisen valtakunnallinen verkko-opintokokonaisuus yliopistoille

Julkaistu 2.10.2017 - 10:02

Kymmenen suomalaista yliopistoa toteuttaa yhdessä valtakunnallisen liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuuden. Verkko-opinnot on suunnattu muille kuin kauppatieteiden opiskelijoille.

Liiketoimintaosaamisen opinnot vastaavat korkeakouluopiskelijoiden tarpeeseen täydentää osaamistaan. Opintokokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan yritystoiminnasta, tukee yrittäjyyttä ja kehittää työelämävalmiuksia.

Ensimmäinen opintojakso Johtamisen ja organisaatioiden perusteet alkaa maanantaina 2.10. Tampereen yliopistossa kurssin opinnot aloittaa 70 opiskelijaa.

Pilottilukuvuonna 2017‒2018 opiskelijoiden määrä on rajattu periaatteessa 30 opiskelijaan jokaisesta yliopistosta. Tampereen yliopistossa aloittamaan pääsivät kaikki ilmoittautuneet, koska joissain muissa yliopistoissa oli vähemmän ilmoittautuneita.

Kokonaisuus tarjoaa osallistuvien yliopistojen opiskelijoille kahdeksan 5 opintopisteen laajuista opintojaksoa kauppatieteiden eri osa-alueilta. Opiskelijat saavat itse muodostaa opintojaksoista omaa osaamistarvettaan vastaavan kokonaisuuden.

Jaksoista suurimmalla osalla opetusvastuu on jaettu usean eri yliopiston kesken. Tampereen yliopisto on mukana tuottamassa kokonaisuuteen taloustieteen ja yritysjuridiikan kurssit.

- Kauppatieteellisellä alalla alkaa nyt yliopistorajat ylittävä opetusyhteistyö, jolla luodaan opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteiden mukaista korkeakoulujen välistä yhteistyötä isossa mittakaavassa, toteaa professori Pekka Nykänen Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

- Yhteistyöllä pystytään jakamaan opetusvastuuta ja opintojaksoille tulee suuria opiskelijamääriä. Pilottivaiheen jälkeen opiskelijamäärät tulevat vielä kasvamaan olennaisesti.

- Haasteena kuitenkin on, että esimerkiksi yliopistojen rahoitusmalli ei vielä riittävästi kannusta yhteistyöhön ja toisaalta muun muassa myös se, että eri yliopistojen tietojärjestelmät eivät keskustele keskenään.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Turun yliopiston kauppakorkeakoulun koordinoimalle verkko-opintokokonaisuudelle noin miljoonan euron rahoituksen vuosille 2017–2019 osana valtioneuvoston osaamisen ja koulutuksen kärkihanketta 3. Digitaalisen opintokokonaisuuden suunnittelu alkoi Suomen kauppakorkeakoulut ABS ry:n aloitteesta vuoden 2016 alussa KAUTE-säätiön tuella. Myös Suomen Ekonomit on ollut mukana tukemassa hanketta alusta alkaen.

LITO-opintokokonaisuuden verkkosivusto: https://www.lito.fi

Lisätietoja:

  • LITO-hankkeen ohjausryhmän jäsen, professori Pekka Nykänen, 050 318 6014, pekka.nykanen@uta.fi, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu
  • LITO-hankkeen koordinaattori Tampereen yliopistossa, opintokoordinaattori Elina Kangastupa, 050 318 7384, elina.kangastupa@uta.fi
  • LITO-hankkeen koulutuspäällikkö Taina Eriksson, 040 728 6196, taina.eriksson@utu.fi, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

 

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 2.10.2017