Lastentarhanopettajia tuplasti Tampereelta

Julkaistu 6.9.2017 - 09:59

Lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärä lähes tuplaantuu Tampereen yliopistossa vuoteen 2020 mennessä. Kun nyt aloituspaikkoja on 80, niin vuonna 2020 niitä on jo 150.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sopi tuhannen aloituspaikan lisäyksistä lastentarhanopettajien yliopistokoulutukseen. Lisäykset toteutetaan vuosina 2018–2021 hallituksen varaaman 28 miljoonan euron määrärahan turvin.

Tampereen yliopiston varhaiskasvatuksen professori Kirsti Karila iloitsee aloituspaikkojen lisäyksestä, sillä Tampereen koulutusmäärä on vuosien varrella jäänyt liian pieneksi alueen merkitykseen nähden.

Yliopistokoulutetuista lastentarhanopettajista on krooninen pula. Nyt tehtävien koulutuslisäysten seurauksena Tampereen yliopisto nousee alan merkittävimmäksi kouluttajaksi heti Helsingin yliopiston jälkeen.

Koulutuksen lisäys kiristää kilpailua opiskelijoista. Karila uskoo, että Tampere pärjää hyvän sijaintinsa ansiosta. Tähän saakka hyviä hakijoita on ollut runsaasti yli sen, mitä koulutukseen on voitu ottaa.

Karila sanoo olevansa iloisesti yllättynyt siitä, että varhaiskasvatus on saanut runsaasti huomiota viime aikoina. Nyt tehdyt aloituspaikkalisäykset perustuvat kesäkuussa julkaistun raporttiin ”Varhaiskasvatuksen kehittämisen tiekartta vuosille 2017–2030”, jonka työryhmään Karila kuului.

Tiekartan mukaan henkilöstön osaamista on syytä kehittää uudistamalla sekä koulutusta että kelpoisuusvaatimuksia. Tällä hetkellä varhaiskasvatuksen henkilöstörakenne on toisen asteen koulutuksen saaneita voimakkaasti painottava.

Tiekartassa esitetään, että selkeä enemmistö päiväkotien hoito-, kasvatus ja opetushenkilöstöstä olisi jatkossa korkea-asteen koulutuksen suorittaneita. Jokaisessa lapsiryhmässä tulisi olla vähintään yksi yliopistokoulutettu opettaja. Heidän lisäkseen tarvitaan jatkossakin sekä lastenhoitajia että varhaiskasvatuksen sosionomeja niin, että kullakin ammattikunnalla on oma profiilinsa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote: Tuhat uutta lastentarhanopettajaa