Lääketutkimussäätiön tunnustusapuraha Katriina Vuolteenaholle

Julkaistu 29.6.2018 - 13:12
Katriina Vuolteenaho
Katriina Vuolteenaho opettaa farmakologiaa lääketieteen opiskelijoille Tampereen yliopistossa.

Tampereen yliopiston farmakologian kliininen opettaja, dosentti Katriina Vuolteenaho on saanut Lääketutkimussäätiön tunnustusapurahan.

Tunnustusapuraha myönnetään joka toinen vuosi farmakologian, eli lääkeaineopin tutkimuksessa ja opetuksessa ansioituneelle henkilölle.

Vuolteenahon tutkimuslinja kohdistuu nivelrikon synnyn ja erityisesti rustotuhon mekanismeihin mahdollisena lääkevaikutuskohteena. Vuolteenahon tekemä tutkimus on kohdentunut myös rasvakudoksen tuottamiin adipokiinihormoneihin nivelrikon patogeneesissä, eli taudin synnyssä ja kehityksessä.

Adipokiinihormonit voivat selittää ylipainoisten henkilöiden lisääntynyttä riskiä saada nivelrikko myös ei-kantaviin niveliin. Adipokiinit ovat kiinnostava uusi lääkevaikutuskohde farmakologiassa.

Kertynyttä immunofarmakologista tutkimusosaamista Vuolteenaho hyödyntää myös yhdistämällä tulehduksen välittäjäaine- ja adipokiinitutkimuksen kliinisiin aloihin. Tutkimusyhteistyötä ja yhteisjulkaisuja on tehty muun muassa reumatologien, neurologien ja syöpätutkijoiden kanssa.

Katriina Vuolteenaho opettaa farmakologiaa Tampereen yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa. Vuolteenaho on myös kirjoittanut lukuja alan oppikirjoihin muun muassa tulehduskipulääkkeistä. Lisäksi Vuolteenaho toimii farmakologian asiantuntijatehtävissä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa sekä Nivelrikon Käypä hoito –suositustyöryhmässä.

Lääketutkimussäätiön tunnustusapurahan lahjoitti lääketeollisuusyhtiö Orion Pharma.