Kuonot kohti teknologiaa – TEKES tukee älykkäiden lemmikkipalvelujen tutkimusta

Julkaistu 13.3.2017 - 09:30

Onkohan Turrella kaikki hyvin? Mitähän Turre puuhaa päivät pitkät yksin kotona? Onko rakas Turremme tyytyväinen, ehkä jopa onnellinen? Tällaisia asioita pohditaan nykyajan koiraperheissä niin Suomessa kuin ulkomaillakin, sillä ihmisen ja lemmikkien suhde on muuttunut. Koirasta on tullut Rakas Perheenjäsen, ja pelkän lenkkeilyn lisäksi ihmiset haluavat ymmärtää lemmikkiään paremmin.

- Tutkimus on osoittanut, että tunneside ihmisen ja koiran välillä voi olla aivan yhtä syvä kuin ihmissuhteissa. Kotikoiralla on samanlaisia kognitiivisia taitoja ja pelkoja kuin taaperoikäisillä lapsilla, kertoo koirien kognitioon perehtynyt professori Outi Vainio.

Koira ei osaa puhua tuntemuksistaan, mutta teknologia voi auttaa tulkitsemaan karvaista perheenjäsentä. Jo nyt maailmalla markkinoidaan koirien hyvinvointia mittaavia pantoja, laitteita, joilla voi leikkiä yksin kotona olevan koiran kanssa etänä, koirien tarpeet huomioivia automalleja ja palveluja koirien Airbnb:stä koirien televisio-ohjelmaan.

- Teknologiassa on kuitenkin vielä aukkoja. Esimerkiksi mittausteknologian toimivuudessa ja tulkintojen luotettavuudessa on vielä paljon tehtävää. Myös teknologian tarjoaman tiedon kiinnostavaksi tekeminen sekä koiran ja koiranomistajan kokemukset ovat alan avaintekijöitä. Tulevaisuudessa ei riitä tieto siitä, liikkuuko koira vähän vai paljon tai onko sen syke koholla, vaan haluamme tietää, miksi näin on. Liittyvätkö mittaustiedot eläimen leikkauksesta toipumiseen vai onko koira ehkä ikävissään, linjaavat vuorovaikutteisen teknologian professori Veikko Surakka ja sensoritekniikkaan ja biomittauksiin erikoistunut professori Jukka Lekkala.

Tampereen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteistyönä alkaa nyt näihin haasteisiin keskittyvä kaksivuotinen tutkimushanke. Turre & Toivoset 2.0: Varustelusta vuorovaikutukseen -hankkeen tavoitteena on tutkia ja parantaa teknologiaa sekä rakentaa lemmikkieläinten omistajille tarjottavien älykkäiden ratkaisujen ympärille suomalainen liiketoimintaekosysteemi. Hankkeessa kuonot käännetään kohti teknologiaa, joka vie koirien hyvinvoinnin mittaamisen älykkäämmälle tasolle, tukee ihmisen ja koiran vuorovaikutusta sekä helpottaa koiraperheiden arkea digipalveluilla.

Hanke menestyi Tekesin Challenge Finland -kilpailussa. Kilpailun tavoitteena on yhdistää suomalaista huippututkimusta ja yritysten kehittämistyötä ja sillä vauhditetaan uusien suomalaisten vientituotteiden ja palvelujen löytämistä.

- Olemme yhdistäneet osaajayhteisön erilaisilta tieteenaloilta ja yhdessä alan yritysten kanssa. haastaneet lemmikkieläinliiketoimintaan liittyviä perusoletuksia ja mahdollisuuksia, kuvailee professori Mikko Ruohonen.

- Koko verkoston avulla meillä on nyt mahdollisuus kehittää ja viedä suomalainen Pet Business 2.0 alustatalouden oppien mukaisesti myös kansainvälisille miljardimarkkinoille, Ruohonen jatkaa.

Monitieteisen tutkimuksen toteuttavat neljä tutkimusryhmää Tampereen yliopistosta, Tampereen teknillisestä yliopistosta ja Helsingin yliopistosta. Tutkimushankkeen rinnalla omia yrityshankkeitaan vievät eteenpäin Vetcare Oy Mäntsälästä ja Best Friend Group Oy Kuopiosta.

Lisäksi hankkeen toteutusta tukee kymmenkunta suomalaista lemmikkialan organisaatiota kuten Smart Dog, Kaunila, Suomen Agilityliitto, Eläinklinikka EHYT, Petsofi, FitDog Finland, Three Plus Group ja Lymed.

Lisätiedot:
Professori Mikko Ruohonen, 0400 825 440, mikko.j.ruohonen@uta.fi, hankkeen vastuullinen johtaja, CIRCMI – Research on Information, Customer and Innovation Management, Tampereen yliopisto. Näkökulmat: Kuluttajan ääni ja liiketoimintapotentiaali

Professori Veikko Surakka, 040 557 3265, veikko.surakka@uta.fi, ESC – Research Group for Emotions, Sociality, and Computing, Tampereen yliopisto. Näkökulmat: Ihmisen, eläimen ja teknologian vuorovaikutus

Professori Jukka Lekkala, 040 849 0931, jukka.lekkala@tut.fi, STB – Sensor Technology and Bio measurements, Tampereen teknillinen yliopisto. Näkökulmat: Sensoritekniikka ja biomittaukset

Professori Outi Vainio, 050 415 5251, outi.vainio@helsinki.fi, Eläinten hyvinvoinnin tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto. Näkökulmat: Koirien kognitio ja hyvinvointi

https://www.tekes.fi/ohjelmat-ja-palvelut/kampanjat/challenge-finland/
https://www.vetcare.fi/
http://www.bestfriendgroup.com/fi/

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 13.3.2017