Kuntayhtiöihin saatava lisää asiantuntemusta

Julkaistu 15.12.2017 - 15:43
Veikko Vahtera, Janne Ruohonen ja Seppo Penttilä
Veikko Vahtera, Janne Ruohonen ja Seppo Penttilä selvittävät kuntayhtiöiden omistajaohjausta tuoreessa kirjassaan.

Poliitikot täyttävät kuntayhtiöiden hallitukset, vaikka laki vaatii talouden ja liiketoiminnan osaamista

Monien kuntien omistajaohjauksessa ja avoimuuden edistämisessä on ollut puutteita. Useiden kuntayhtiöiden hallituksissa istuu vain poliitikkoja. Uuden kuntalain mukaan kuntayhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava kuitenkin huomioon toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus.

Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston professoreiden Janne Ruohosen, Veikko Vahteran ja Seppo Penttilän tuore kirja tarkastelee kuntien omistamien osakeyhtiöiden hallinnon, julkisuuden hallinnan, omistajaohjauksen ja verotuksen kysymyksiä.

Kuntayhtiöiden määrä on kasvanut nopeasti. Kilpailuoikeudellisista syistä johtuen kuntien on ollut pakko yhtiöittää toimintoja, jotka kilpailevat yksityisten yritysten kanssa. Kunnat ovat tehokkuuden ja hallintorakenteen selkeyttämisen nimissä vapaaehtoisesti yhtiöittäneet monia toimintojaan.

– Kuntayhtiöissä yhtiöoikeuteen liittyvä osaamistarve on kunnissa kasvanut selvästi viime vuosina, yritysoikeuden professori Janne Ruohonen sanoo.

Omistajaohjauksella tarkoitetaan niitä keinoja, joilla kunta yhtiön omistajana voi ohjata yhtiön toimintaa. Tällaisia keinoja ovat muun muassa konserniohje, yhtiöjärjestys ja osakassopimus. Kuntayhtiö-kirjassa käydään läpi uuden kuntalain omistajaohjausäännökset.

Kirjassa käsitellään myös uuden kuntalain hallituksen ammattitaitovaatimuksia. Kesäkuussa 2017 voimaan tulleen säännöksen mukaan kuntayhtiön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

– Uusi säännös siis edellyttää, että kuntayhtiöissä hallitusten toimialaan liittyvää asiantuntemusta on selvästi vahvistettava nykyisestä, toteaa yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera.

Kirja on ajankohtainen ja kattava esitys kuntaomisteisten osakeyhtiöiden oikeudellisista kysymyksistä ja omistajaohjauksesta. Kirjassa syvennytään kuntayhtiön kannalta keskeisiin osakeyhtiölain ja kuntalain kysymyksiin sekä kuntayhtiön verotukseen.

Kirjan kirjoittajista Janne Ruohonen työskentelee yritysoikeuden oa. professorina Itä-Suomen yliopistossa ja yliopistonlehtorina Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa. Veikko Vahtera toimii yritysjuridiikan professorina Tampereen yliopistossa ja Seppo Penttilä vero-oikeuden professorina Tampereen yliopistossa.

Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Seppo Penttilä: Kuntayhtiö. Alma Talent 2017.