Kunniatohtorit 2018 - Tietojenkäsittelyn soveltaja

Julkaistu 8.8.2018 - 08:42
Aarne Ranta
Tietojenkäsittelyn professori Aarne Ranta nauttii luonnosta Pohjois-Norjassa. Kuva: Pihla Kuusela

Loogikko Aarne Ranta on kehittänyt yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa kielioppeihin pohjautuvan ohjelmointikielen

Luonnontieteiden tiedekunta LUO

Professori Aarne Rannan ensikosketus Tampereen yliopistoon tapahtui jo 90-luvulla. Tietojenkäsittelyopin professori Jyrki Nummenmaa muistelee, kuinka silloin Helsingin yliopistossa työskennellyt Ranta vieraili kurssinpitäjän roolissa Tampereella.

Ajatustenvaihto on sittemmin Rannan ja yliopiston välillä ollut jatkuvaa, ja Nummenmaa tapaa Rantaa tyypillisesti vuosittain. Ranta on taustaltaan loogikko, ja logiikalla on vahva osa Luonnontieteiden tiedekunnan matematiikan oppiaineessa.

Nykyään Ranta toimii tietojenkäsittelyn professorina Göteborgin yliopistossa. Hänen päätutkimusalansa on tietokonelingvistiikka. Tietokonelingvistiikka on tietokoneella tehtävää kielentutkimusta, joka perustuu kielioppien käyttöön.

– Ranta on pitkän linjan tutkija. Hänen työnsä ohjelmointikielten parissa on merkittävää, Nummenmaa kertoo.

Professori Aarne Rannalle myönnetään Tampereen yliopiston kunniatohtorin arvo elokuussa ansioituneesta työstään tietojenkäsittelyn alalla.

Huippututkimusta
tyyppiteorian avulla

Ranta on kehittänyt yhdessä työryhmänsä kanssa tyyppiteoriaan perustuvan Grammatical Framework - kielioppijärjestelmän, jolla suoritetaan kielioppipohjaista konekääntämistä. Ryhmä on hyödyntänyt logiikan menetelmiä tietojenkäsittelyssä, mikä mahdollistaa tekstien syvemmän analysoinnin.

– Suurin osa aiemmasta kielitutkimuksesta on ollut tilastollista. Esimerkiksi Google-kääntäjä toimi pitkään tilastojen varassa.

Aarne Rannan ryhmä on alallaan hyvin menestynyt. Ryhmä on koordinoinut Rannan johdolla muun muassa kolmevuotista EU-projektia, joka päättyi vuonna 2013. MOLTO-projektissa kehitettiin työkaluja erikielisten tekstien korkeatasoiseen kääntämiseen reaaliajassa. Projektissa käytettiin hyväksi ryhmän kehittämää kielioppijärjestelmää.

Ryhmä on saanut useita rahoituksia, muun muassa ruotsalaista huippuyksikkörahoitusta. Rahoitukset ja tunnustukset ovat osoitus ryhmän työn merkittävyydestä.

Ranta näyttää suuntaa
tutkimukselle Tampereella

Tampereen yliopistossa tehdään tutkimusta, jossa hyödynnetään Rannan ryhmän työtä. Nummenmaan mukaan Rannalla on ollut suuri vaikutus tutkimustyöhön.

Ryhmän työtä on sovellettu muun muassa tekstien analysointiin. Tämän pohjalta Tampereen yliopisto on päässyt tekemään monitieteistä tutkimusyhteistyötä. Yhteistyöhön on osallistunut suomen kielen, historian ja politiikan tutkijoita.

– Tällä hetkellä tiedekunnallamme on tutkimusprojekti Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa. Analysoimme tekstejä ja tutkimme, kuinka demokratiasta puhutaan eri yhteyksissä.

Nummenmaan mukaan tutkimusvierailut ja yhteys Rannan ja Tampereen yliopiston välillä ovat tärkeitä. Yhteistyö mahdollistaa uudenlaisen tutkimuksen tekemisen ja syvempien analyysien luomisen.

Nummenmaa kuvailee Rantaa avuliaaksi kollegaksi ja tutkijaksi, joka ei nosta itseään jalustalle.

– Aarne on hyvin vaatimaton ja avulias. Tähän avunantoon mekin olemme onnekkaina päässeet osallisiksi.

 

Tiedekunnan järjestämä juhlasymposium, kunniatohtorien luennot
LUO: 16.8. klo 10-12, Pinni B -rakennus, sali B1100

 

Kunniatohtorit, Luonnontieteiden tiedekunta

Professori Aarne Ranta, Göteborgin yliopisto

Linda Liukas, ohjelmoija ja lastenkirjailija