Kunniatohtorit 2018 – Nivelrikon hoidon edistäjä

Julkaistu 13.8.2018 - 09:08

Lääketieteen professori Virginia Kraus hyödyntää työssään proteiinitutkimusta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta MED

Professori Virginia Kraus
Professori Virginia Kraus tähtää tutkimuksellaan siihen, että nivelrikon hoito voitaisiin aloittaa sairauden alkuvaiheessa ennen vaikeiden vaurioiden syntymistä.

Yhdysvaltalainen lääketieteen professori Virginia Kraus on reumatologi, joka tutkii maailman yleisintä nivelsairautta, nivelrikkoa. Elokuussa Tampereen yliopiston kunniatohtorin arvon saava Kraus on tehnyt mittavan työn sairauden hoidon edistämiseksi.

Professori Kraus on mukana johtamassa laajoja hankkeita, joissa tutkitaan sairauden mekanismeja ja sitä, miten nivelrikon etenemistä ja lääkevasteita voitaisiin ennustaa. Sairauden ehkäisy, sen varhainen toteaminen ja hoitojen kehittäminen ovat tärkeitä tutkimuskohteita, sillä nivelen tai ruston vaurioita ei nykyhoidoilla voida korjata eikä hidastaa vaurion etenemistä.

- Hän pyrkii tutkimuksellaan vaikuttamaan siihen, että nivelrikon hoito voitaisiin käynnistää sairauden alkuvaiheessa ennen vaikeiden nivelvaurioiden kehittymistä, nimenomaan aktivoimalla elimistön omia korjausmekanismeja, Tampereen yliopiston farmakologian professori Eeva Moilanen kertoo.

Professori Moilanen tekee Krausin kanssa yhteistyötä erityisesti nivelrikkotutkijoiden kansainvälisessä järjestössä (Osteoarthritis Research Society International, OARSI). Professori Kraus on toiminut pitkään järjestön puheenjohtajana. Järjestö edistää nivelrikon tutkimusta ja hoitoa sekä laatii kansainvälisiä hoitosuosituksia.

Suomessa nivelrikosta kärsii noin puoli miljoonaa ihmistä. Sairaus aiheuttaa kipua ja heikentää toimintakykyä. Kipuja voidaan lievittää lääkehoidolla. Pitkälle edenneen nivelrikon hoitona on teknonivelleikkaus, joka tehdään vuosittain noin 20 000 potilaalle Suomessa.

Proteiinit tuovat tietoa sairaudesta

Professori Kraus hyödyntää työssään proteomiikkaa. Tällä tarkoitetaan lähestymistapaa, jossa näytteiden proteiineja analysoimalla yritetään ymmärtää paremmin sairauden mekanismeja. Proteiineista voidaan saada selville myös tekijöitä, jotka ennustavat sairauden etenemistä. Proteomiikka toimii lääkekehityksen apuna, kun se tuo esiin uusia lääkevaikutuskohteita.

Professori Kraus on osallistunut uusien lääkkeiden kehittämiseen ja on mukana useissa patenttihakemuksissa, joissa on löydetty nivelrikon biomarkkereita ja tunnistettu uusia lääkekehityskohteita.
Itsekin nivelrikkoa ryhmineen tutkiva professori Moilanen kiittää Krausin taitoja tutkijakouluttajana.

-  Hän on positiivinen ja pidetty mentori, joka on myös palkittu mentoritehtävästä. Virginia Kraus on kasvattanut laajaa tutkijasukupolvea alalla.

Virginia Krausia kuvataan suureksi Suomen ystäväksi, joka osaa myös muutaman sanan suomen kieltä oltuaan aikoinaan täällä vaihto-oppilaana.

Kunniatohtori, professori Virginia Kraus pitää luennon tiedekunnan juhlasymposiumissa: Can We Harness Our ”Inner Salamander” to Promote Endogenous Repair of Joints? Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta MED, Arvo, Jarmo Visakorpi -sali 16.8. klo 10-12.

MED kunniatohtorit 2018
Lääketieteen professori Virginia Kraus
Emeritusprofessori Fritz H. Schröder
Professori, CiRA-tutkimuskeskuksen johtaja Shinya Yamanaka