Kova kiire ja riskien välttely tuovat tutkijalle menestystä

Julkaistu 23.5.2018 - 08:35

Risto Heiskala laati nuoren tutkijan satiirisen huoneentaulun periaatekeskustelun pohjaksi

Risto Heiskala/ Kuva: Teemu Launis
Risto Heiskala kirjoitti ”Nuoren tutkijan huoneentaulun”, joka ohjaa kiireen ja itsekehun kautta menestykseen nykyisellä tieteen ohjausjärjestelmällä.

Teksti: Heikki Laurinolli
Kuva: Teemu Launis

Maksimoi julkaisujen määrä, pidä kiirettä, älä ota riskejä äläkä pysähdy ajattelemaan.

Professori Risto Heiskala on laatinut nuoren tutkijan huoneentauluksi muotoilemansa satiirisen listan asioista, joihin tieteen nykyinen ohjausjärjestelmä voi johtaa. Esityksellään Heiskala toivoo periaatekeskustelua asiasta.

Heiskala sanoo, että akateemisen kilpailun säännöt ovat muuttunut JUFO-foorumin ja tenure track -järjestelmän myötä. JUFO eli Julkaisufoorumi on tieteellisten julkaisujen luokitusjärjestelmä. Tenure track tarkoittaa urapolkujärjestelmää, jossa tutkija voi edetä tasolta toiselle kohti professuuria.

Kritiikistään huolimatta Heiskala selventää, että Jufolla on ollut positiivisiakin vaikutuksia, koska ennen sitä monet suomalaiset tutkijat julkaisivat tuloksiaan epätarkoituksenmukaisen vaatimattomilla foorumeilla.

– Nyt, kun näin ei enää tapahdu, on syytä kiinnittää huomiota viestiin, jonka julkaisulaskenta antaa nuorelle tutkijalle.

Heiskala esitti ”Nuoren tutkijan uuden huoneentaulun” Erkin päivän seminaarissa, joka järjestettiin tutkimusjohtaja Erkki Kaukosen kunniaksi hänen jäädessään eläkkeelle Tampereen yliopiston Tiedon, tieteen, teknologian ja innovaatioiden tutkimuskeskuksesta.

Risto Heiskala on professori ja Tampereen yliopiston Institute for Advanced Social Research -tutkijakollegiumin johtaja.

Nuoren tutkijan uusi huoneentaulu Risto Heiskalan selityksin:

1. Keskity pelkkään julkaisujen tuottamiseen

Minimoi opetus, hallinto ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Niihin menee aikaa eikä yliopisto juhlapuheista huolimatta palkitse niistä.

2. Etsi niin kapea niche, ettei sillä varmasti ole muita

Vältä yleiskatsauksellisuutta ja tutkimusaiheesi muihin yhteiskunnan ilmiöihin kytkevien mekanismien pohdintaa, koska siihen menee liikaa aikaa. Se tarkoittaa sitä, että jäät jälkeen kilpailussa julkaisujen määrästä.

3. Tähtää tasoille JUFO 3 ja 2

Näillä tasoilla on 20 % maailman tieteellisestä julkaisuvolyymista ja ennen muuta USA:n ja Englannin arvostetuimmat lehdet. Koska nämä ovat lähinnä vakiintuneita ja konservatiivisia julkaisuja, vältä ottamasta liikoja riskejä: älä yritä tieteellisiä kumouksia vaan tuota solidia normaalitiedettä aiheista, jotka kiinnostavat näitä julkaisijoita. Äläkä varsinkaan julkaise niissä uutta etsivissä tason 1 lehdissä, joissa artikkelillesi saattaisi olla kiinnostunutta lukijakuntaa.

4. Julkaise ryhmissä

Ellei ryhmissä julkaiseminen onnistu, sovi kavereiden kanssa, että panette julkaisuihinne toistenne nimet. Akateemisen alkemian mukaan se ei vähennä julkaisujen arvoa, mutta se lisää niiden määrää, koska molempien kavereiden julkaisuluettelot tulevat kaksi kertaa pidemmiksi. Erityisen hyvä, jos kaveri on ulkomailta, koska silloin syntyy kansainvälinen yhteisjulkaisu, joka on arvokkaampi kuin muut julkaisut.

5. Maksimoi muutenkin julkaisujen määrä

Se onnistuu parhaiten jakamalla tulokset pienimpiin julkaistavissa oleviin yksiköihin sen sijaan, että yrittäisit kuvata koko ilmiön yhdessä kattavassa artikkelissa tai kirjassa. Se on ideoiden tuhlausta.

6. Julkaise samat tulokset eri introilla ja otsikoilla eri alojen lehdissä

Näin julkaisujen määrä moninkertaistuu, vaikka ideat pysyvät samoina. Tämä on paljon nopeampaa kuin uusien ideoiden keksiminen.

7. Pidä kiirettä

Älä pysähdy ajattelemaan äläkä varsinkaan yritä panna koko projektisi premissejä uuteen uskoon ennen kuin olet saanut ensimmäisen professuurisi. Ei kannata uskoa akateemista ideologiaa, jonka mukaan tiedeyhteisössä yritettäisiin keksiä uusia ideoita ja koetella niiden pätevyyttä. Jos tämän koettaa tehdä, niin julkaisujen tuottaminen viivästyy ja tuotteliaammat ikätoverit saavat avoinna olevat toimet.

8. Kiinnitä huomiota mainontaan

Laadi oma CV ja kaikki työsi esittelyt niin, että tarjoamasi materiaali sisältää ne työsi luonnehdinnat, jotka toivot arviointipaneelin kirjoittavan raportteihin työstäsi. Muista myös mainostaa työsi erinomaisuutta sosiaalisessa mediassa vähintään viikoittain ja olla läsnä kaikilla mahdollisilla saiteilla.

Ennen ajateltiin niin, että tutkija tarjoaa faktat työstään ja muut arvioivat työn laatua ja merkittävyyttä. Tästä mallista poikkeamisen ajateltiin edustavan pyrkyryyttä ja huonoa makua. Unohtakaa tämä, sillä tämä periaate ei enää ole tätä aikaa, kuten on tapana sanoa silloin, kun ei muuta perustelua keksitä.

* * * *

Risto Heiskala sanoo, että näiden periaatteiden mukaan on meneteltävä, jotta saisi professuurin. Sen jälkeen voi paneutua tutkimukseen syvällisemmin, mutta vain sillä edellytyksellä, että ”tutkijan luonne ja ihanteet eivät ole parantumattomasti tuhoutuneet”.

– Jos me olemme sitä mieltä, että juuri näin akateemisen uran pitää kehittyä, niin silloin tieteen ohjausjärjestelmä toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos emme ole sitä mieltä, olisi meidän syytä käydä periaatekeskustelu tieteen ohjausjärjestelmän luonteesta, Heiskala sanoo.