Kiinan ja Venäjän median osaamiskeskus Tampereelle

Julkaistu 18.9.2017 - 11:42

Tampereelle perustetaan Kiinan ja Venäjän mediaan erikoistunut osaamiskeskus, jossa on mukana joukko yliopistoja, mediayhtiöitä, ammattikorkeakouluja ja alan muita asiantuntijatahoja.

Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC) tarjoaa koko suomalaisen korkeakoulukentän käyttöön median ja kulttuurialan opetusta ja tutkimusta, joihin korkeakouluilla ei ole yksinään resursseja.

Kiinnostuksensa keskusta kohtaan ovat osoittaneet yliopistoista Tampereen, Helsingin, Jyväskylän, Itä-Suomen, Oulun, Turun ja Lapin yliopistot. Lisäksi mukaan voi tulla ammattikorkeakouluja ja mediafirmoja.

Alan tutkimuksen ja koulutuksen tarvetta perustellaan Kiinan kansainvälisen median kasvulla ja Venäjän uudella roolilla, jossa sen suhteet Euroopan unioniin ovat muuttuneet jännitteisiksi.

Venäjä ja Kiina ovat nostaneet erityisesti internetin hallinnointia koskevissa kysymyksissä uudelleen esiin 1970- ja 1980-luvuilla keskustelua herättäneen tavoitteen uudesta kansainvälisestä tiedotusjärjestyksestä.

Maat tarjoavat mahdollisuuden tutkia ei-läntisten, vaihtoehtoisten tai autoritaaristen mediajärjestelmien nykytilaa ja kehitystä sekä median roolia kansainvälisen valtajärjestelmän muutoksissa.

Keskuksen tavoitteena on luoda uudenlainen oppimisympäristö ja yliopistopedagogiikan koealue, jossa etsitään uusia ratkaisuja kaikille avoimeen, monikieliseen ja monikulttuuriseen oppimiseen.

Keskuksen alkuvaiheen toiminnalle on kaksi painopistettä, ympäristöjournalismi ja sukupuolinäkökulma mediateollisuudessa. Keskuksen toiminnan aloitusseminaari pidetään Tampereella 2.–3. marraskuuta 2017.

Opetuspilotti pyritään toteuttamaan lukuvuoden 2017–2018 aikana niin, että ensimmäiset ympärivuotiset verkkokurssit ja akateemiset moduulit käynnistyisivät lukuvuonna 2018–2019.

Hanketta valmistelleen työryhmän yhteyshenkilöt ovat Tampereen yliopiston tiedotusopin professori Heikki Luostarinen sekä venäjän kielen ja kulttuurin professori Arja Rosenholm.

Lue myös Heikki Luostarisen haastattelu: Suuri mediaharppaus Kiinan tavoitteena