Kestävyysmuutoksen johtajat -kiertotalouskurssi korkeakouluille

Julkaistu 21.3.2018 - 13:48
Sitran, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishankkeessa toteutetaan vuoden 2018 aikana poikkitieteellinen Kestävyysmuutoksen johtajat -kiertotalouskurssi verkkoon avoimesti kaikkien saataville.

Ihmiskunta ylittää tällä hetkellä maapallon resurssien kantokyvyn. Siksi kestävyysmuutoksen toteuttaminen on välttämätöntä ja muutosjohtajien kouluttaminen on yksi merkittävä kestävyyttä edistävä toimenpide.

Kurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle välineitä tarttua aikamme isoihin kestävyyshaasteisiin ja viedä läpi muutoshankkeita erilaisissa organisaatioissa. Lisäksi tavoitteena on antaa opiskelijalle välineitä reflektoida omia arvojaan ja kasvun mahdollisuuksiaan kohti kestävää johtajuutta. Kurssin sisällöissä yhdistyvät kiertotalouden sekä vastuullisen johtamisen teemat siten, että opiskelijat pääsevät omakohtaisesti pohtimaan sekä teoreettisia näkökulmia että näihin liittyviä arvokysymyksiä.

Tässä hankkeessa suunniteltava kurssi on kiinteä osa korkeakoulujen uutta kiertotaloussivuainetta. Vastaavaa kurssia ei ole Suomen korkeakoulukentässä tarjolla. Verkkokurssi soveltuu sellaisenaan myös korkeakoulukentän ulkopuolelle työelämän käyttöön esimerkiksi täydennyskoulutukseen ja tukee Sitran tavoitetta tehdä Suomesta kiertotalouden johtava edelläkävijä maailmanlaajuisesti.

Helsingin yliopiston MOOC-alustalle rakennetaan 5 opintopisteen opintokokonaisuus, joka pitää sisällään videoluentoja, tehtäviä sekä Muutosagentti-projektityön, jossa opiskelija suunnittelee ja toteuttaa konkreettisen muutosprojektin.  Muutosagentti-projektityössä opiskelija hahmottelee oman asiantuntijuusalueensa tai valitsemansa kiertotalouden aihepiirin kestävyyshaasteita. Opiskelija valitsee yhden muutoshaasteen ja tekee siihen kurssin aikana oppimansa perusteella toteutussuunnitelman.

Oppimateriaaliin kerätään esimerkkejä kiertotalouden muutosprojekteista ja kestävästä johtamisesta ympäri maailmaa. Videomateriaalissa pääsevät ääneen toimijat niin julkiselta kuin yksityiseltä sektoriltakin. Kokonaisuus toteutetaan englanniksi.

Materiaaliin tuotetaan myös opettajan opas, jonka perusteella minkä tahansa alan korkeakouluopettaja voi toteuttaa kurssin korkeakoulussaan. Samalla konseptilla toimii myös vuonna 2016 toteutettu oppikokonaisuus Ilmasto.nyt.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Sitran, Helsingin yliopiston ilmakehä-, kestävyys- ja käyttäytymistieteiden ja Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kesken.

Hankkeen työstäminen on aloitettu tammikuussa 2018. Kurssi on valmis vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Lisätietoja antavat:

Nina Nygren, Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu, puh. 040 190 4022 nina.nygren@uta.fi

Laura Riuttanen, Helsingin yliopisto, puh. 050 4154746 laura.riuttanen@helsinki.fi

Nani Pajunen, johtava asiantuntija, Sitra, puh. +358 (294) 618 297, nani.pajunen(at)sitra.fi

Hankesivut