Kehitystutkimukseen 3,5 miljoonaa

Julkaistu 24.10.2018 - 14:03

Päivi Honkatukia sai rahoitusta nuorisotutkimukseen Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa

Tampereen yliopiston nuorisotutkimuksen professori Päivi Honkatukia sai What works -hankkeelleen 600 000 euron rahoituksen Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmasta.

Suomen Akatemia ja ulkoministeriö myönsivät rahoituksen viidelle uudelle tutkimushankkeelle Kehitystutkimuksen akatemiaohjelmassa. Uusia hankkeita rahoitetaan yhteensä 3,5 miljoonalla eurolla.

Honkatukian hanke tutkii nuorten siirtymiä koulutuksesta työelämään Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa, joissa nuorisotyöttömyys on yleisempää kuin muualla maailmassa eikä maiden koulutusjärjestelmä vastaa työmarkkinoiden tarpeisiin.

Projektiryhmään kuuluu Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan nuorten oloihin erikoistuneita tutkijoita. Marokon ryhmä tutkii nuorten yrittäjyyttä osallistavien laboratorioiden menetelmällä. Suomen ryhmässä on monipuolista tilastollista ja etnografista asiantuntemusta ja kokemusta siirtymien tutkimisesta alueella, erityisesti Tunisiassa ja Egyptissä.

Tampereen teknillisen yliopiston professori Matti Vilkko sai 358 468 euron rahoituksen Kuuban energiamurosta koskevaan tutkimushankkeeseen. Vilkko on partnerina Turun yliopiston tutkimuskonsortiossa, joka tutkii uusiutuvien energialähteiden, lähinnä tuuli ja aurinkoenergian, integrointia sähköjärjestelmään Kuubassa.

Kehitystutkimuksen akatemiaohjelman rahoituspäätökset