Humanistit ja yhteiskuntatutkijat saivat apurahoja

Julkaistu 11.10.2017 - 15:15

Suomalainen Tiedeakatemia jakoi lähes puoli miljoonaa euroa apurahoja humanististen ja yhteiskuntatieteellisten alojen tutkijoille Eino Jutikkalan rahastosta ja Emil Öhmannin Säätiöstä. Apurahan sai yhteensä 33 tutkijaa.

Tampereen yliopistoon myönnettiin yhteensä 114.700 euroa apurahaa kuudelle tutkijalle.

Emil Öhmannin Säätiön suurin yksittäinen apuraha, 24.000 euroa, jaettiin FM Henrik Oksaselle väitöskirjatyöhön ”Pragmaattisten elementtien vaikutuksia saksan- ja suomenkielisten juridisten tekstien lause- ja tekstirakenteellisiin piirteisiin”.

Eino Jutikkalan rahastosta jaettiin Tampereen yliopistoon seuraavat apurahat:

VTM, MSc Aleksi Hupli sai 25.000 euron apurahan väitöskirjaan ”Psykofarmakologista terapiaa ja tehostamista medikalisoidussa informaatio-yhteiskunnassa” (yhteiskuntatieteet).

FM Jenni Lares sai 25.000 euroa  väitöskirjatyöhön ”Yhdessä juominen länsisuomalaisessa talonpoikaisyhteisössä 1500- ja 1600-luvuilla” (historia ja arkeologia).

FM Erika Pihl sai 25.000 euroa väitöskirjatyöhön ”Kokemuksellisuus keskiajan kirjallisuudessa” (filosofiset ja esteettiset tieteet).

Tutkijatohtori Paula Rautionaho sai 3.200 euron apurahan tutkimukseen ”Epästandardin progressiivin hyväksyntä: puhujan näkökulma Amerikassa, Hongkongissa ja Suomessa” (kielitiede).

HTM Saanareetta Virikko sai 12.500 euron apurahan väitöskirjaan ”Kunnanjohtajan luottamuspula oikeudellisena ilmiönä” (oikeustieteet).


Suomalaisen Tiedeakatemian apurahat