Ehdota teemaryhmää Kasvatustieteen päiville 2018!

Julkaistu 16.3.2018 - 14:39

Kasvatustieteen päivät järjestetään Tampereella 15.-16. marraskuuta. Päivien teemana on Hyvyys, totuus ja kauneus kasvatuksessa. Kasvatuksen tehtävänä on luoda toivoa ja luottamusta elämän arvoon ja merkityksellisyyteen. Kasvatuksen päämäärä edellyttää käsitystä siitä, mitä ja millainen ihminen on, mitä pidämme ihmisen kasvussa arvokkaana, ja millä perusteilla ja mistä lähteistä tämä arvokas määrittyy. Jokainen sukupolvi joutuu ratkaisemaan suhteensa ihmisyyden probleemaan ja siten tulkitsemaan suhdettaan kasvatuksen itseisarvoihin, hyvyyteen, totuuteen ja kauneuteen.

Meidän aikamme joutuu pohtimaan arvokkaan ihmiselämän kysymyksiä globaalisten pirullisten ongelmien keskellä: Ihmiskunta on heikentämässä elinmahdollisuuksia maapallollamme, jonka tilasta yksi oire on etenevä ilmastonmuutos. Mikä on kasvatuksen tehtävä ekologisten haasteiden voittamisessa? Oppiminen ei ole enää kuviteltavissa pelkästään ihmisen toiminnaksi. Big data ja siitä tehtävät, jopa automatisoidut analyysit, haastavat oppimisteorioita, mutta nojaavat usein klassisen behaviorismin ajatuksiin. Mikä on koulutuksen ja kouluttajien rooli tänä “koulutuksen datatieteen aikana” insinöörien, tietojenkäsittelijöiden, ohjelmoijien ja algoritmisuunnittelijoiden rinnalla? Koulutuspoliittista päätöksentekoa ohjaa yhä vahvemmin kansainvälisten oppisaavutustestien kautta tehty kilpailuasetelma, joka ei ole aina paras oppimisen kannalta. Viime vuosina yleistynyt julkinen keskustelu faktojen jälkeisestä ajasta asettaa kasvatuksen tutkimuksen uuteen tilanteeseen. Kasvatustieteen päivillä pohdimme muun muassa näitä ongelmia sekä yritämme löytää niihin ratkaisuja.

Pyydämme ehdotuksia Kasvatustieteen päivien teemaryhmiksi. Teemaryhmissä keskustellaan temaattisesti toisiinsa liittyvistä aiheista ennakkoon valmisteltujen esitysten pohjalta. Ryhmissä voidaan käsitellä niin metodologisia, teoreettisia kuin sisällöllisiä kysymyksiä. Teemaryhmäsessiot ovat 90 minuutin mittaisia ja yhdessä sessiossa voi maksimissaan olla 3-4 esitystä. Erityisesti päivien teemaan liittyvät ehdotukset ovat tervetulleita. Teemaryhmäehdotusten on hyvä olla riittävän laajoja, jotta ne mahdollistavat riittävän määrän abstraktiehdotuksia. Myös Suomen kasvatustieteellisen seuran SIG-ryhmiä pyydetään tekemään teemaryhmäehdotus.

Teemaryhmän vastuuhenkilöt arvioivat teemaryhmään tarjotut abstraktit ja laativat sessioiden aikataulun yhteistyössä päivien järjestelytoimikunnan kanssa. Vastuuhenkilöt huolehtivat sessioiden puheenjohtajuudesta.

Teemaryhmäehdotukset lähetetään 25.4.2018 mennessä TÄÄLLÄ.