Doris Holmberg-Marttila palkittiin lääkäripäivillä

Julkaistu 21.3.2018 - 14:37
Doris Holmberg-Marttila
Doris Holmberg-Marttila. Kuva: Erkki Karén

Tampereen yliopiston lääkärikoulutuksen kehittäjänä tunnettu Doris Holmberg-Marttila sai Tampereen lääkäriseuran Bertel Laurellin kunniapalkinnon. Palkinto ojennettiin Holmber-Marttilalle Tampereen lääkäripäivillä.

Doris Holmberg-Marttilaa kehutaan hyvästä ammattitaidosta, sosiaalisesta mielenlaadusta ja uupumattomasta työtarmosta, jotka ovat lähellä palkinnolle nimensä antaneen lääkärin Bertel Laurellin työssään osoittamaa taitoa ja henkeä.

Holmberg-Marttila valmistui vuonna 1979 toiselta Tampereen lääketieteelliseltä vuosikurssilta aikana, jolloin tavoitteena oli saada lääkäreitä terveyskeskuksiin. Hän toimi Kangasalan terveyskeskuksessa 1979 – 1991 ja sai yleislääketieteen erikoislääkärin paperit 1991.

Holmberg-Marttila työskenteli yleislääketieteen kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa 1991 – 2005, jolloin hän oli kehittämässä ProblemBased Learning-opintouudistusta ja toimi lääkärikouluttajien kouluttajana. Hän väitteli 2001 aiheesta Äitiys ja luusto. Yleislääketieteen dosentiksi hänet nimitettiin 2005.

Doris Homberg-Marttila tunnetaan perusterveydenhuollon yksikön johtajana Pirkanmaan sairaanhoitopiirissa 2005 – 2017. Hän oli yksikön perustaja ja hän on kehittänyt yksikön kansalliseksi edelläkävijäksi perusterveydenhuollon vahvistamisessa ja asiakaslähtöisen palvelujärjestelmän rakentamisessa.

Kunniapalkinto on saanut nimensä Bertel Laurellilta, joka oli Tampereen kaupungin vähävaraisten lääkäri.