DigiSyke vauhditti teollisuuden pk-yritysten digitaalista liiketoimintaa

Julkaistu 15.2.2018 - 11:44

Digitalisaatio etenee kiihtyvällä vauhdilla, mutta pienten ja keskisuurten teollisuusyritysten on haastavaa pysyä kehitysvauhdissa mukana. Digitaalisen liiketoiminnan kehittymistä teollisuuden pk-yrityksissä pyrittiin edistämään DigiSyke-hankkeessa.

Tavoitteena oli auttaa teollisuusyrityksiä ymmärtämään teknologian tarjoamat mahdollisuudet ja kehittämään digitaalisia toimintatapojaan, kuten automatisoimaan varastonhallintaa ja hyödyntämään data-analytiikkaa markkinoinnissa. Valmiuksia kehitettiin ja keskustelua heräteltiin hackathon-tapahtumien, yrityskohtaisten työpajojen ja avoimien seminaarien avulla.

Hankkeen osana valmistui myös juuri julkaistu verkkosivusto, joka opastaa pk-yrityksiä digitalisaation alkuvaiheen suunnitteluun ja kehittämiseen. Sivustolla esitellään yrityscase-videoita ja asiantuntijapuheenvuoroja sekä annetaan perustietoa liiketoiminnan kehittämisestä. Yritykset voivat selvittää digitalisaation kehityspolkunsa seuraavia askelmerkkejä sivustolla olevan testin avulla.

DigiSykkeessä olivat mukana Tampereen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Savonia ammattikorkeakoulu, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Hermia Group / Innovaatio Oy Uusi Tehdas. Työtä rahoittivat Euroopan sosiaalirahasto ESR ja Hämeen ELY-keskus.

Työn onnistumisen edellytyksiä on luonut laaja yhteistyö tutkijoiden, oppilaitosten, elinkeinoyhtiöiden, asiantuntijayritysten ja teollisuuden välillä.

”Hankkeessa on syntynyt digitaalista liiketoimintaa edistävä ekosysteemi, jonka toiminta jatkuu myös hankerahoituksen päätyttyä,” kiteyttää hankkeen projektipäällikkö Timo Rainio Uudelta Tehtaalta.

Työntekijän hyvinvoinnille työn digitalisoituminen on sekä haaste että mahdollisuus. Tampereen yliopiston työhyvinvoinnin tutkimusryhmä toi hankkeeseen henkilöstöjohtamisen näkökulmaa, joka unohdetaan usein digitalisaatiosta puhuttaessa.

”Teknologian kehityksen neljännellä, juuri nousemassa olevalla aallolla tarkoitetaan sitä, että digitalisaatio muuttaa organisaatioita ja työn tekemistä radikaalisti. Huomio kiinnittyy nyt enemmän toimintamallien ja ajattelutapojen muutokseen kuin tekniikkaan ja välineisiin sinänsä. Jatkuvaa oppimista edellytetään kaikilta. Uudistumista ei voi rajata vain johdon tehtäväksi,” pohtii ohjelmajohtaja Riitta-Liisa Larjovuori Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulusta.

”Yritykset, jotka ottavat henkilöstön koko osaamispotentiaalin käyttöön ja onnistuvat luomaan oppimista tukevan ja myönteisen kulttuurin, menestyvät varmasti myös tulevaisuudessa,” hän jatkaa.

DigiSyke-sivusto https://research.uta.fi/digisyke/

Lisätietoja:
Riitta-Liisa Larjovuori, 050 433 6260, riitta-liisa.larjovuori@uta.fi
Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto

Timo Rainio, 0500 736 605, timo.rainio@newfactory.fi
Hermia Group / Innovaatio Oy Uusi Tehdas

TAMPEREEN YLIOPISTON TIEDOTE 15.2.2018